Εθνικό Πάρκο Δαδιάς, Ελλάδα: Μια Ιεραρχική Προσέγγιση για την Εξήγηση της Υψηλής Ποικιλότητας Ειδών Ζώων και της Αφθονίας των Αρπακτικών Πουλιών

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Κατσαδωράκης, Γ.
Conference Name:3° Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας & Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας <<Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας>>
Date Published:16-19 Νοεμβρίου
Publisher:Τυπογραφείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Conference Location:ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος», Πανεπιστημιούπολη, 45110, Ιωάννινα.
Keywords:animals, biodiversity, Dadia, diversity, national, park, βιοποικιλότητα, Δαδιάς, Εθνικό, ζώα, Πάρκο, ποικιλότητα
Wed, 2016-10-26 12:32 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith