Δυναμική Πληθυσμού του Αμφίποδου Corophium insidiosum στη Λιμνοθάλασσα Μονολίμνη (Δέλτα Έβρου, Βόρειο Αιγαίο)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Κεβρεκίδης, Θ., Μπουμπόναρη, Θ.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:Amphipoda, Corophium, Corophium insidiosum, Crustacea, dynamics, Evros, insidiosum, lagoon, Malacostraca, Monolimni, population, Αμφίποδα, δυναμική, Έβρος, Καρκινοειδή, λιμνοθάλασσα, Μαλακόστρακα, πληθυσμός
Wed, 2017-01-18 12:04 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith