Διερεύνηση τροφικών συνηθειών της βίδρας σε λίμνες της δυτικής Μακεδονίας

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Μπούσμπουρας, Δ., Γεωργιάδης, Λ., Alonso, S., Phirriard, C., Ruiz, C. R., Aubin, E.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:feeding, habits, lakes, Lutra, Macedonia, Otter, Βίδρα, λίμνες, Μακεδονία, συνήθειες, τροφικές
Mon, 2017-09-11 12:11 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith