Διατήρηση της Βιοποικιλότητας στα διαχειριζόμενα δάση: μια ολοκληρωμένη προσέγγιση χρησιμοποιώντας πολλαπλές λειτουργίες υπηρεσιών του δάσους

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Ποϊραζίδης, Κ., Schindler, S., Παπαγεωργίου, A. X., Μαρτίνης, A.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:amphibians, biodiversity, birds, conservation, ecosystem, forest, managed, services, Αμφίβια, βιοποικιλότητα, δάση, διατήρηση, διαχειριζόμενα, οικοσύστημα, πτηνά, υπηρεσίες
Mon, 2017-09-18 10:43 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith