Δεκάποδα Καρκινοείδη της Υποπαραλιακής Ζώνης της Νήσου Ρόδος: Πρώτα Αποτελέσματα

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:Κεβρεκίδης, Θ., Galil, B. S.
Conference Name:6° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:23-26 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χίος
Keywords:Crustacea, Decapoda, Rhodes, sublittoral, sublittoral zone, zone, ζώνη, Καρκινοειδή, Ρόδος, Υποπαραλιακή
Wed, 2016-11-09 13:14 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith