ΔΑΚΤΥΛΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2004
Authors:Δημάκη, Μ., Παπάζογλου, Κ., Τριαντάφυλλος, Α.
Conference Name:Βιοποικιλότητα & Πλανητική Αλλαγή
Date Published:18-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Publisher:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Conference Location:ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Keywords:Antikithira, bird ringing, birds, island, ringing, Αντικιθήρα, δακτυλίωση, δακτυλίωση πουλιών, νησί, πουλιά
Mon, 2018-03-26 16:46 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith