ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (FishTrace)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2004
Authors:Κρέη, Γ., Τσαγκρίδης, Α., Favre-Κρέη, L., Λεονταράκης, Π.
Conference Name:Βιοποικιλότητα & Πλανητική Αλλαγή
Date Published:18-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Publisher:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Conference Location:ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Keywords:catalogue, collections, database, Europe, european, fish, genetic, marine, online, βάση δεδομένων, γενετική, ευρωπαϊκά, Ευρώπη, θαλάσσια, κατάλογος, συλλογές, ψάρια
Taxonomic name: 
Tue, 2018-04-03 09:36 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith