ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΩΝ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ, ΣΟΛΟΜΟΥ & ΑΣΤΑΚΟΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:Τριανταφυλλίδης, Κ.
Conference Name:Εισαγωγή καλλιερούμενων υδρόβιων οργανισμών στα υδάτινα οικοσυστήματα. Επίδραση στην παραγωγή, στο περιβάλλον, στη γενετική πληροφορία. FORUM ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Date Published:11-12 Μαΐου
Publisher:ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΕΛΩΟΥ A.E. - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Conference Location:Ζάππειο Mέγαρο, Αθήνα
Keywords:Crustacea, Decapoda, enrichment, genetic, influence, lobsters, Malacostraca, salmon, Salmon truth, trout, αστακοκαραβίδας, γενετικές, γενετική, εντυπώσεις, επίδραση, ιριδίζουσα, Καρκινοειδή, Μαλακόστρακα, πέστογα, σολομός
Wed, 2018-03-21 12:23 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith