ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟ ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2008
Authors:ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Π., ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ, Κ., Βουλτσιάδου, Ε., Χιντήρογλου, Χ.
Conference Name: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία
Date Published:9-12 Οκτωβρίου
Publisher:Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας & Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας.
Conference Location:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Keywords:animals, benthos, biodiversity, coastal, fish, fisheries, invertebrates, sea, αλιείας, ασπόνδυλων, βένθος, βιοποικιλότητα, είδη, θαλάσσιο, παραλιακός
File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon _ΒΙΟΠΟΙΚΙΛ.pdf175.97 KB
Wed, 2019-06-19 11:39 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith