Βιοπαρακολούθηση των Βενθικών Συνευρέσεων της Υποπαραλιακής Ζώνης των ΒΑ Ακτών του Κόλπου Θεσσαλονίκης: Προκαταρκτικά Αποτελέσματα

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Αντωνιάδου, Χ., Μανούδης, Γ., Σαραντίδης, Σ., Κουτσένη, Β., Τρώντσιος, Γ., Κρεστενίτης, Ι., Χιντήρογλου, Χ.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:benthos, biomonitoring, infralittoral, Thermaikos, βενθικός, βένθος, βιοπαρακολούθηση, ζώνη, Θερμαϊκός, Υποπαραλιακή
Mon, 2017-01-16 11:57 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith