ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

AuthorsYearTitlesort ascending
Βασιλάκης, Δ., Ακριώτης, Τ.2008ΎΨΟΣ ΠΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΥΡΟΓΥΠΑ (Aegypius monachus). ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
Ευαγγελόπουλος, Α., Σπυράκος, Ε., Gomez-Rocha, R., Κουτσούμπας, Δ.2004ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΑΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΘΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΥΚΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Γιαννακόπουλος, Α., Ακριώτης, Τ., Δημητρακόπουλος, Π. Γ., Θεοδώρου, Κ., Μερτζάνης, Γ., Riegler, S., Riegler, A., Τράγος, Θ., Ηλιόπουλος, Γ., Ποϊραζίδης, Κ.2012Χωροχρονική επικάλυψη ζωτικών χώρων καφέ αρκούδων (Ursus arctos) στη ΒΑ Πίνδο
Δρακοπούλου, Π., Γιαννακούρου, Α., Παπαθανασίου, Ε.2003Χωρική οργάνωση μυδοκαλλιεργητικής δραστηριότητας με στόχο τη βελτιστοποίηση της σχέσης παραγωγή μυδιών - προστασία περιβάλλοντος : Το παράδειγμα του Κόλπου της Θεσσαλονίκης
Σεβαστού, Κ., Ελευθερίου, Α.2003Χωρικές και Εποχικές Διακυμάνσεις του Μειοβενθικού Οικοσυστήματος των Αμμωδών Παραλιών της Κρήτης
Ροβάτσος, Μ., ΜΗΤΣΑΙΝΑΣ, Γ., PASPALI, G., ORUCI, S., ΑΓΓΕΛΟΥ, Λ. Ξ., Γιαγιά-Αθανασοπούλου, Ε.2008ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΒΑΡΝΟΥΣ
Ροβάτσος, Μ., ΜΗΤΣΑΙΝΑΣ, Γ., ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗ, Ε., Λυμπεράκης, Π., Γιαγιά-Αθανασοπούλου, Ε.2008ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ ΑΚΑΝΘΟΠΟΝΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Acomys minous
Τσιγγενόπουλος, Κ., Volkaert, F., Libertini, A., Μαγουλάς, Α., Κωτούλας, Γ.2003Χρήση μικροδορυφορικών δεικτών DNA στη γενετική βελτίωση του Λαβρακίου (Dicentrarchus labrax) με τη δημιουργία και εφαρμογή γενετικού χάρτη μέσης πυκνότητας
Καραμήτρος, Γ., Μαραβέλιας, Χ.2003Χρήση γενικευμένων αθροιστικών μοντέλων στη μελέτη της αλιευτικής παραγωγής των Γρι-γρι στον Παγασητικό Κόλπο και των παραγόντων που την επηρεάζουν
Τσουκάτου, Μ., Μαρίνος, Λ., Μιχόπουλος, Ν., Βάγιας, Κ., Χαρβάλα, Α., Σκούλλος, Μ., Ρούσσης, Β.2000Χημική Προστασία Σπόγγων του Γένους Ircinia
Τσιτσιμπίκου, Χ., Βάγιας, Κ., Ρούσσης, Β.2000Χημειοταξονομική Μελέτη Κοραλλιών του Γένους Gorgonia
Αλιβιζάτος, Χ., Γκούτνερ, Β., Ρήγας, Ι., Αθανασιάδης, Α., Ζόγκαρης, Σ.2006Χειμερίνη Οικολογία του Στικταετού (Aquila clanga) στο Δέλτα Έβρου και στους Υγρότοπους Αμβρακικού
Κατσέλης, Γ., Σπίνος, Ε., Κουτσικόπουλος, Κ., Περιστεράκη, Π., Τσερπές, Γ.2000Χαρακτηριστικά του Στόλου Αλιείας του Ξιφία στην Δυτική Ελλάδα
Βαφείδης, Δ., Δαλιάνης, Α., Καλλιανιώτης, Α.2003Χαρακτηριστικά Κατανομής των Πληθυσμών των Πιο Άφθονων Γαρίδων της Οικογένειας Pandalidae (Decapoda: Caridea: Pandalidae), στο Β. Αιγαίο
Αντωνίου, Ζ., Παναγόπουλος, Δ., Δασενάκης, Μ.2003Χαλκός και Μαγγάνιο σε Ιστούς της Μεσογειακής Θαλάσσιας Χελώνας Caretta caretta
Belardinelli, A., Λυμπεράκης, Π.2001ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΥ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ
Κατσελίδης, Κ. Α., Φούρναρη, Υ., Δημητριάδης, Χ., Schofield, G., Κουτσούμπας, Δ.2012Φωταύγεια του ουρανού και νυχτερινά φώτα: διερεύνηση του αποπροσανατολισμού των νεοσσών της Caretta caretta από φώτα που δεν βρίσκονται απευθείας πίσω από την παραλία
Σολωμού, Α., Σφουγγάρης, Α.2008ΦΥΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ
Μπουντά, Ε., Κάλφα-Παπαϊωάννου, Α. Μ.1986Φυσιολογία της Πέψης των Κυριοτέρων Εμπορεύσιμων Ψαριών και Στοιχεία Παθολογίας της Πέψης
Τζανάτος, Ε., Γκάνιας, Κ., Ίσαρη, Σ., Ράμφος, Α., Σωμαράκης, Σ., Μαχιάς, Α., Κουτσικόπουλος, Κ., Φραγκοπούλου, Ν.2003Φυσικά και βιολογικά χαρακτηριστικά των παράκτιων περιοχών της Κεντρικής Ελλάδας κατά το αναπαραγωγικό μέγιστο της σαρδέλας
Καμηλάρη, Μ., Παρμακέλης, Α., Κλώσσα-Κίλια, Ε., Κίλιας, Γ., Σφενδουράκης, Σ.2008ΦΥΛΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Trachelipus (Isopoda, Oniscidea) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΟΥ, Χ., Καλτσάς, Δ., ΣΤΑΘΗ, Ι., Μυλωνάς, Μ.2008ΦΥΛΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Euscorpius (Scorpiones: Buthidae) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.
Καμηλάρη, Μ., Λιόντος, Α., Κλώσσα-Κίλια, Ε., Κίλιας, Γ., Σφενδουράκης, Σ.2012Φυλογεωγραφία του ενδημικού είδους Trachelipus aegaeus (Isopoda, Oniscidea) στην Ελλάδα
Παπαϊωάννου, Χ., Καραγεώργου, Δ., Κλώσσα-Κίλια, Ε., Σφενδουράκης, Σ., Κίλιας, Γ.2012Φυλογεωγραφία ελληνικών πληθυσμών του θαλάσσιου ισοπόδου Sphaeroma serratum (Crustacea, Isopoda, Sphaeromatidae)
Τρυφωνόπουλος, Γ., Θάνου, Ε., Φραγγεδάκη–Τσώλη, Σ., Χονδρόπουλος, Β.2004ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΠΤΟΠΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Microtus (RODENTIA, ARVICOLIDAE) ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ mtDNA
Γκιώκας, Σ.2004ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕ ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΞΗ ΥΠΟΘΕΣΗ;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Ε., ΧΑΤΖΑΚΗ, Μ., Καλτσάς, Δ., Μυλωνάς, Μ.2008ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΑΧΝΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΚΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Pardali, E., Feggou, E., Mavragani-Tsipidou, P.1994ΥΠΟΟΜΑΔΑ MONTIUM : ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΖΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΒΡΟΧΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΑΙΝΙΚΩΝ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ DROSOPHILA VULCANA
Iliadou, K.1986Υπολογισμός του σωματικού μεγέθους των ιχθυοθηραμάτων του Parasilurus aristotelis (Agassiz, 1856) (Pisces, cypriniformes, siluridae) των λιμνών Λυσιμαχίας και Τριχωνίδας της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας
Γερακάρης, B., Tσιάμης, K.2012Υπερπληθυσμοί αχινών σε μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών
Δημητρόγλου, Α., Παπαπέτρου, Μ., Divanach, P.2003Υπερεντατική Παραγωγή του Τροχόζωου Brachionus plicatilis με Κύρια Πηγή Διατροφής Φυτοπλαγκτόν από Ηλιακό Φωτοβιοαντιδραστήρα
Ράμφος, Α., Κουτσικόπουλος, Κ., Φραγκοπούλου, Ν., Μαχιάς, Α., Σωμαράκης, Σ., Πυροβολάκη, Ε., Λυκάκης, Ι.2000Υδρολογικά και Βιολογικά Χαρακτηριστικά των Παράκτιων Περιοχών της Κεντρικής Ελλάδας κατά την Περίοδο Αναπαραγωγής του Γαύρου
Καραχλέ, Π. Κ., Στεργίου, Κ. Ι.2006Τροφικά Επίπεδα για Μερικά Είδη Ψαριών από το Β-ΒΔ Αιγαίο
Γεωγακαράκος, Σ., Σπυριδάκης, Ν., Κολουντζάκης, Α.2000Τρισδιάστατη Καταγράφη και Ανάλυση Σχηματισμών Μικρών Πελαγικών Ψαριών με Χρήση Πολυκωνικών Ηχοβολιστικών
Michell, A., Χανδρινός, Γ.1986Τρίτη παρατήρηση Μαυροτσικνιά (Egretta gularis) στην Ελλάδα [Third record of western reef heron (Egretta gularis) in Greece.]
Μαμάσης, Δ., Ρουσόπουλος, Γ., Τραμπάζαλη, Κ.2006Το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (D.T.M) και τα Όρνια (Gyps fulvus) του Όρους Αράκυνθου και των Στενών της Κλεισούρας
Καραμέτα, Ε., Bento, Α. Ι. Ramos, Charalambous, Μ.2012Το φαινόμενο της ‘αντιγραφής της επιλογής συντρόφου’ στο είδος Gryllus bimaculatus (Orthoptera: Gryllidae)
Μουστάκα, Μ., Τρύφων, Ε., Βαρδάκα, Ε., Γκέλης, Σ., Λαναράς, Θ.2003Το πρόβλημα της ποιότητας του νερoύ στη Λίμνη Καστοριάς: τι γνωρίζουμε και πώς αντιμετωπίζεται;
ΜΕΡΤΖΑΝΙ∆ΟΥ, Δ., Κασαπίδης, Π., Λεγάκις, A.2008ΤΟ ΠΛΑΤΩΝΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ: ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ., ΑΥΡΙΟ;
Μαρκοπούλου-Διακαντώνη, Α., Φιλιπποπούλου, Κ., Χατζηθεοδώρου, Α.2003Το κατώτερο πλειόκαινο της περιοχής Ηρακλείου Κρήτης. Στρωματογραφία - Παλαιοοικολογία
Δρετάκης, Μ., Παπακωνσταντίνου, Κ.2006Το Καθεστώς Παρουσίας των Μεγάλων Γλάρων (Larus spp.) στην Ελλάδα
Λεγάκις, Α.2012Το διεθνές εμπόριο ειδών της Σύμβασης CITES από και προς την Ελλάδα
Szijj, J.1980Το δέλτα του Λούρου και του Αραχθου στον Αμβρακικό κόλπο [The Arachthos and Louros Deltas in Amvrakikos].
Κουσουρής, Θ.1984ΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ
Λυμπεράκης, Π.2008ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΩΣ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΠΕΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ.
Καζόγλου, Ι., Κουτσερή, Ε., Ρήγας, Α., Βακιτσίδου, Φ., Μαλακού, Μ.2006Το Έργο Life-Φύση Προστασία και Διατήρηση Ειδών Πουλιών Προτεραιότητας στη Λίμνη Μικρή Πρέσπα, 2002-2007
Jerrentrup, H.1991Το ''πρόγραμμα Νέστος''της ΕΠΟ, διαχείρισης και προστασίας του υγροτόπου του Δέλτα Νέστου.
Μαζάρης, Α., Ματσίνος, Γ.2004ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΤΟΜΟΣΤΡΑΦΗ ΜΟΝΤΕΛΑ; ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΧΕΛΩΝΩΝ
Βλασσόπουλος, Α.1986Τεχνικές Ανάπτυξης Τσιπούρας
Κουσουρής, Θ., Νταουλάς, Χ.1984ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ''ΚΡΕΜΑΣΤΑ''. ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith