ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort ascendingYearTitle
Ψόχιου, Ε., Μαραβέλιας, Χ.2003Ανάλυση της Αλιευτικής Παραγωγής των Μηχανοτρατών στο Ανατολικό Ιόνιο Πέλαγος με Χρήση Γενικευμένων Αθροιστικών Μοντέλων
Ψειροφωνιά, Π., Καμπουράκης, Ε., Βολακάκης, Ν., Χασουράκης, Ι., Κολλάρος, Δ., Καπετανάκης, Ε.2006Επίδραση των Εισροών Διαφορετικών Συστημάτων Παραγωγής στην Εδαφόβια Πανίδα Ελαιώνων στη Μεσσαρά
Χώτος, Γ., Όντριας, Ι., Κασπίρης, Π., Αβραμίδου, Δ.2000Μελέτη της Αναπαραγωγικής Βιολογίας του Μυξιναρίου Liza aurata (Risso) στη Λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας Μεσολογγίου
Χώτος, Γ., Βλάχος, Ν.2000Αντοχή του Γόνου των Κεφαλοειδών στην Υπεραλατότητα σε Πειραματικές Συνθήκες
Χώτος, Γ., Βλάχος, Ν.2000Πρόδρομος Μελέτη Αύξησης του Γόνου 4 Κεφαλοειδών σε Κλειστό Κύκλωμα
Χώτος, Γ., Αβραμίδου, Δ., Αθανασόπουλος, Η., Αρβανιτάκης, Γ.2000Ρυθμός Αύξησης, Διήθησης και Πέψης του Τροχόζωου Brachionus plicatilis σε Πειραματικές Συνθήκες με Χρήση του Αλοανθεκτικού Χλωρόφυτου Μικροφύκους Asteromonas gracilis Artari
Χρόνη, A., Tscheulin, T., Πετανίδου, Θ.2012Επιπτώσεις της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας των σταθμών βάσεων της κινητής τηλεφωνίας στη Βιοποικιλότητα: η περίπτωση των εντόμων-επικονιαστών
Χριστόπουλος, Α., Γαλανάκη, Α., Κομηνός, Θ.2004ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΔΩΝ (LANIUS sp.) ΣΕ ΕΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ
Χρήστου, Ε. Δ., Μητάς, Γ., Σιώκου-Φράγκου, Ι.1997Διήμερες Μεταβολές του Μεσοζωοπλαγκτού στο Ν Ευβοϊκό και ΝΑ Σαρωνικό (Μάρτιος 1996)
ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. Θ., ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Χ., Μπόμπορη, Δ. Χ.2008ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
Χείλαρη, Α., Τσάμης, Ε., Πετράκης, Γ.2003Βιολογία του Μπαλά στο Ιόνιο Πέλαγος
Χείλαρη, Α.2000Συγκριτική Μορφολογική και Οστεολογική Μελέτη Πληθυσμών του Είδους Τσιρώνι (Rutilus rutilus L.) από τις Λίμνες Βεγορίτιδα και Βόλβη
Χατζηφώτης, Σ., J Martinez, B., Divanach, P.2003Η επίδραση της διαιτητικής ταυρίνης στην ανάπτυξη, την επιλογή τροφής και την επιβίωση του γόνου του λαβρακίου (Dicentrarchus labrax) που ταϊστηκε με ταϊστρες αυτοχειρισμού
Χατζηνικολάου, Γ., Λαζαρίδου, Μ.2004ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ
ΧΑΤΖΗΔΑΝΙΗΛ, Π., ΣΦΕΝ∆ΟΥΡΑΚΗΣ, Σ., Φραγγεδάκη–Τσώλη, Σ., Χονδρόπουλος, Β.2008ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΕΣΜΑΤΩΝ ΝΥΚΤΟΒΙΩΝ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ
Χατζηγιαννάκης, Κ., Μπουρίτσας, Α., Κούκιος, Ε.1986Μοντέλα Διαχείρισης Υδροβιοσυστημάτων - Εφαρμογές σε Ολοκληρωμένα Προγράμματα Υδατοκαλλιέργειας για Τοπική Ανάπτυξη
Χατζηγιάννη, Ε., Τσαπάκης, Ε., Πλαΐτη, W., Καρακάσης, Ι.2000Επιδράσεις του Οργανικού Εμπλουτισμού στην Κατακόρυφη Κατανομή και το Μέγεθος της Μακροπανίδας σε Περιοχή Παράκτιας Ιχθυοκαλλιέργειας
Χατζηγιάννη, Ε., Λαμπαδαρίου, Ν., Τσελεπίδης, Α.2003Δομή της μειοβενθικής βιοκοινωνίας στις βαθιές ανοξικές λεκάνες υψηλής αλατότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύγκριση των βιοκοινωνιών των τρηματοφόρων και των μεταζώων εντός και εκτός της ανοξικής περιοχής
Χατζηγεωργίου, Γ., Αρβανιτίδης, Χ., Κουτσούμπας, Δ., Ντούνας, Κ., Κουλούρη, Π., Ελευθερίου, Α.2003Πρότυπα Βιοποικιλότητας στο Μεσογειακό Λιμνοθαλάσσιο Οικοσύστημα
Χατζάκη, M.2004Η ΑΡΑΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΙΑ ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Χαρτόσια, Ν.2010Συγκριτική μελέτη της βιολογίας και οικολογίας των καβουριών του γένους Portumnus Leach, 1814
ΧΑΛΚΟΣ, Γ. Ε.2008ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΧΑΛΚΟΣ, Γ. Ε.2008ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
Χαλκιόπουλος, Γ., Παναγιωτίδης, Π., Μοντεσάντου, Β., Νικολαίδου, Α.1997Εποίκιση των Φύλλων του Θαλάσσιου Αγγειόσπερμου Posidonia oceanica σε Συνάρτηση με τον Βαθμό Ευτροφισμού, στο Σαρωνικό Κόλπο
ΧΑΛΚΙΑ, Α., Κεχαγιάς, Γ., Ζαχαρίας, Ι., ΘΩΜΑΤΟΥ, Α.2008ΕΠΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΑΜΒΡΑΚΙΑ
Φώτης, Γ., Κουσουρής, Θ., Παπαχρήστου, Ε.1984ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Β., ΣΦΕΝ∆ΟΥΡΑΚΗΣ, Σ.2008ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
Κορσίνι-Φωκά, Μ., Σταματέλλος, Σ.2000Εκβρασμοί Κητωδών στην Περιοχή της Δωδεκανήσου (1991-98)
Μ Φωκά, C., Μαργιές, Π., Σαντορινιός, Η.2006ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΥΟΥΡΟΥ LEUCOSIA SIGNATA ΑΠΟ ΤΗ ΡΟΔΟ
Corsini-Φωκά, Μ., Μαργιές, Π., Σαντορινιός, Η.2006Πρώτη αναφορά του εξωτικού βραχύουρου Leucosia signata από τη Ρόδο
Corsini-Φωκά, Μ., Κονδυλάτος, Γ., Χατήρης, Γ. Α.2005Τάση αύξησης των εκβρασμών θαλάσσιων χελωνών: η περίπτωση της Νήσου Ρόδου (ΝΑ Αιγαίο).
Κορσίνι-Φωκά, Μ., Κονδυλάτος, Γ., Οικονομίδης, Π. Σ.2003Εμφάνιση των Λεσσεψιανών Ειδών Portunus pelagicus (Crustacea) και Apogon nigripinnis (Pisces) στη θαλάσσια Περιοχή της Ρόδου
Φυττής, Γ., Ρεϊζοπούλου, Σ., Παπαστεργιάδου, Ε.2012Δομή των βενθικών βιοκοινωνιών και εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης στη λιμνοθάλασσα Πρόκοπος (Δ. Ελλάδα)
Φραγκούλης, Κ., K Kalay, E., Lepoint, G., Σκλήρης, Ν., Hecq, J. - H.2003Εκροή μεσοζωοπλαγκτονικών προϊόντων στον ολιγότροφο κόλπο του Κάλβι
Σιώκου-Φράγκου, Ι., Καββαδάς, Σ.1997Απογραφή Βιολογικών και Χημικών Δεδομένων της Ανατολικής Μεσογείου (Υδάτινη Στήλη) στην Περίοδο Ιανουαρίου-Maϊου
Φουντουλάκη, Ε., Παπουτσή, Ε., Νικολοπούλου, Δ., Αναστασοπούλου, Γ., Ρήγος, Γ., Κυριακάκος, Λ., Νέγκας, Ι., Αλέξη, Μ.2003Σύσταση Μυός Τσιπούρας - Λαβραακίου Εμπορεύσιμου Μεγέθους Προερχόμενων από Μονάδες Πάχυνσης του Ελλάδικου Χώρου
Φουντουλάκη, Ε., Αλέξη, Μ., Ανδριοπούλου, Α., Κουτσοδήμου, Μ., Νέγκας, Ι., Βένου, Β., Σίδερη, Κ.2000Επίδραση Διαφορετικών Διατροφικών Επιπέδων Πρωτεΐνης/Λίπους στην Ανάπτυξη - Σύσταση Σώματος Νεαρών Ατόμων Τσιπούρας (Sparus aurata L.) σε Χαμηλές Θερμοκρασίες
Φλώρου, Ε., Κεχαγιά, Κ., Χαλούλου, Χ., Κουκουλιού, Β.2003Ανίχνευση Ραδιονουκλιδίων στο Mytilus galloprovincialis με Α- και Γ-Φασματοσκoπία
Φακριάδης, I., Συγγελάκη, Ε., Παπαδάκη, Μ., Μυλωνάς, Κ.2006ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΠΕΡΜΙΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΥΛΟΚΟΠΙ (UMBRINA CIRROSA)
Υφαντής, Γ., Καζαντζίδης, Σ.2004ΟΙ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΩΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τόσκος, Χ., Παναγιωτόπουλος, Ν., Καζαντζίδης, Σ.2006Οι Χηνοπρίστες Mergus merganser (Aves, Anseriformes) στη Λίμνη Καστοριάς
Τσουμάνη, Μ., Λιάσκο, Ρ., Μουτσάκη, Π., Κάγκαλου, Ι., Λεoνάρδος, Ι.2006ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΨΑΡΙΟΥ;
Τσουκάτου, Μ., Μαρίνος, Λ., Μιχόπουλος, Ν., Βάγιας, Κ., Χαρβάλα, Α., Σκούλλος, Μ., Ρούσσης, Β.2000Χημική Προστασία Σπόγγων του Γένους Ircinia
Τσουκάτου, Μ., Hellio, C., Beaupoil, C., Marechal, J., Βάγιας, Κ., Ρούσσης, Β.2003Μελέτη ανασταλτικής ικανότητας μεταβολιτών σπογγών στην εγκάτασταση του Ballanus amphitrite
Τσιτσιμπίκου, Χ., Βάγιας, Κ., Ρούσσης, Β.2000Χημειοταξονομική Μελέτη Κοραλλιών του Γένους Gorgonia
Τσιμενίδης, Ν., Καραγκίτσου, Η.1984ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΑΡΔΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΓΑΥΡΟΥ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ
Τσιμενίδης, Ν.1996ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ
Τσιγγενόπουλος, Κ., Κωτούλας, Γ., Οικονομάκη, Α., Ξένος, Χ., Μαγουλάς, Α.2006PRELIMINARY RESULTS OF THE GENETIC DIFFERENTIATION IN CUTTLEFISH (SEPIA OFFICINALIS) POPULATIONS FROM THE MEDITERRANEAN SEA AND THE ATLANTIC OCEAN BASED ON MICROSATELLITE LOCI
Τσιγγενόπουλος, Κ., Κωτούλας, Γ., Kόλλιας, Σ., Μαγουλάς, Α.2006DEVELOPMENT OF MOLECULAR MARKERS FOR THE GENETIC IMPROVEMENT OF SEA BASS (DICENTRARCHUS LABRAX): CONSTRUCTION AND APPLICATION OF A MEDIUM DENSITY LINKAGE AND SYNTENY MAP
Τσιγγενόπουλος, Κ., Volkaert, F., Libertini, A., Μαγουλάς, Α., Κωτούλας, Γ.2003Χρήση μικροδορυφορικών δεικτών DNA στη γενετική βελτίωση του Λαβρακίου (Dicentrarchus labrax) με τη δημιουργία και εφαρμογή γενετικού χάρτη μέσης πυκνότητας

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith