ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort ascendingYearTitle
Κατσέλης, Γ., Μαρνάρη, Δ., Σουλάτσου, Δ., Ρογδάκης, Ι.2003Μια μέθοδος αναγνώρισης πληθυσμών Τσιπούρας (Sparus aurata) με την χρήση αναγεννημένων λεπιών
Κατσέλης, Γ., Βιδάλης, Κ., Δημητρίου, Β., Ρογδάκης, Ι.2003Εκτίμηση της παραγωγής του αυγοτάραχου Μεσολογγίου
Κατή, Β., Devillers, P., Dufrêne, M., Λεγάκις, Α., Βώκου, Δ., Lebrun, P.2004ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
Κατάρα, Ι., Παλιαλέξης, Α.2003Σχέσεις αλιευτικών και περιβαλλοντικών δεδομένων στις Ελληνικές θάλασσες με χρήση τηλεπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας
Καστρίτση-Καθαρίου, Ι., Βακερλής, Γ., Σακκάς, Δ., Μαράκης, Σ.1986Συγκριτική Μελέτη Αζωτούχων Ενώσεων Δύο Ελληνικών Στελεχών Artemia
Καστρίτση-Καθαρίου, Ι., Αϊβατζίδου, Α., Χριστοδουλοπούλου, Μ.1986Βιοχημική Ανάλυση των Λιπαρών Οξέων και Θερμιδομετρία της Artemia της Νήσου Μήλου
Καστρίτση-Καθάριου, Ι., Κωνσταντουλάκης, Π., Κιόρτσης, Β.1984ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΥΓΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΥΣΤΕΙΣ ARTEMIA
Κασσάρα, Χ., Σφενδουράκης, Σ.2008ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΙΣΟΠΟΔΩΝ (ΥΠΟΤΑΞΗ: Oniscidea) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Κασσάρα, Χ., Fric, J., Σφενδουράκης, Σ.2012Παράγοντες που επηρεάζουν την παρουσία αποικιών αναπαραγωγής του Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae Géné, 1839) σε νησιά της Ελλάδας
ΚΑΣΠΙΡΗΣ, Π., ΚΑΤΣΕΛΗΣ, Γ., ΜΙΝΟΣ, Γ., ΑΡΓΥΡΙΟΥ, Α.1994ΠΡΟΚΑΤΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ Dicentrarchus labrax ΣΕ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
Κασαπίδης, Π., Μαπαγκού, Π., Προβατίδου, Σ., Βαλάκος, Ε.1994ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΑΥΡΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ PODARCIS (SAURIA: LACERTIDAE)
Καρρής, Γ., Βούλγαρης, Μ. - Δ., Πεταχταρίδης, Σ., Κούβελος, Γ., Κόκκαλη, Α., Γρίβας, Κ., Γιαννάτος, Γ.2012H βιοποικιλότητα των στρουθιόμορφων στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας GR2320010 «Όρη Μπαρμπάς, Κλωκός και φαράγγι Σελινούντα»
Καρπούζη, Β. Σ., Στεργίου, Κ. Ι.2000Σχέσεις Μεταξύ Μέγεθους Στόματος και Μήκους Σώματος στο Pagellus erythrinus και στο Diplodus vulgaris
Καραϊσκου, Ν., Τριανταφυλλίδης, Α., Κουβάτση, Α., Τριανταφυλλίδης, Κ.2003Διερεύνηση των φυλογενετικών σχέσεων και γενετική ταυτοποίηση τριών ειδών του γένους Trachurus
Καραϊσκου, Ν., Τριανταφυλλίδης, Α., Κατσαρές, Β., Αμπατζόπουλος, Θ. Ι., Τριανταφυλλίδης, Κ.2006ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΓΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ SPARUS AURATA, LINNAEUS, 1758 ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ DNA ΔΕΙΚΤΩΝ
Καραχλέ, Π. Κ., Στεργίου, Κ. Ι.2006Τροφικά Επίπεδα για Μερικά Είδη Ψαριών από το Β-ΒΔ Αιγαίο
Καραχλέ, Π. Κ., Στεργίου, Κ. Ι.2006ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ, ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΟ Β-ΒΔ ΑΙΓΑΙΟ
Καραμήτρος, Γ., Μαραβέλιας, Χ.2003Χρήση γενικευμένων αθροιστικών μοντέλων στη μελέτη της αλιευτικής παραγωγής των Γρι-γρι στον Παγασητικό Κόλπο και των παραγόντων που την επηρεάζουν
Καραμέτα, Ε., Bento, Α. Ι. Ramos, Charalambous, Μ.2012Το φαινόμενο της ‘αντιγραφής της επιλογής συντρόφου’ στο είδος Gryllus bimaculatus (Orthoptera: Gryllidae)
Καραλή–Γιαννακοπούλου, Λ. Κ.1983ΜΑΛΑΚΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ “ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ” ΔΥΡΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Καρακάσης, Ι., Χατζηγιάννη, Ε.2000Ανάλυση της Διαταραξής του Βενθικού Οικοσυστήματος υπό Διαφορετικά Επίπεδα Ταξινομικής Διακριτότητας
Καρακάσης, Ι., Μαχιάς, Α., Παπαδοπούλου, Κ. - Ν., Πήττα, Π., Smith, C., Νεοφύτου, Χ., Πανταζής, Π., Κουτσούμπας, Δ., Παπαναγιώτου, Ε., Κουρκουτά, Β.2003Ιχθυοκαλλιέργειες και αειφορική ανάπτυξη: οικολογική και κοινωνικο-οικονομική διάσταση
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Π., ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ, Κ., Βουλτσιάδου, Ε., Χιντήρογλου, Χ.2008ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟ ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ε., Ψειροφωνιά, Π., ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, Σ., Κολλάρος, Δ.2008ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΣΕ ΜΙΚΤΕΣ ΦΥΤΟΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
Καπουρνιώτου, Σ., Μαραβέλιας, Χ.2003Παράγοντες που Επηρεάζουν τις Εκφορτώσεις Αλιευμάτων στο Μαλιακό Κόλπο
Καπανταγάκης, Α., Laurijsen, J., Λιουδάκης, Λ.2006ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΕΛΩΝΩΝ CARETTA CARETTA ΚΑΙ DERMOCHELYS CORIACEA ΣΤΑ ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ ΑΦΡΟΥ
Καπίρης, Κ., Παπακωνσταντίνου, Κ., Μωραϊτου-Αποστολοπούλου, Μ.2000Αλλομετρική Αύξηση των Αρσενικών Δευτερογενών Σεξουαλικών Χαρακτήρων των Aristeus antennatus και Aristaeomorpha foliacea (Decapoda: Aristeidae)
Καπίρης, Κ., Μυτιληναίου, Χ., Καββαδάς, Σ., Tursi, A., D'Onghia, G. D.2004ΒΑΘΥΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΦΘΟΝΙΑ ΤΟΥ ΒΑΘΥΒΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ MORA MORO (PISHES, MORIDAE) ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
Καπίρης, Κ., Λευκαδίτου, Ε.2006ΘΗΡΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΘΥΒΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΑΡΙΔΑ ARISTAEOMORPHA FOLIACEA (RISSO, 1827)
Καπίρης, Κ., Καβαδάς, Σ., Κάλλιας, Η., Ντογραμματζή, Κ., Χρηστίδης, Γ.2008ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΛΙΚΟ ΚΟΛΠΟ
Καπίρης, Κ.2003Μεταβολές στις Διατροφικές Συνήθειες της Βαθιάς Ροζ Γαρίδας Parapenaeus longirostris (Lucus, 1846) στο Ελληνικό και Ιταλικό Ιόνιο Πέλαγος (Α. Μεσόγειος)
Καπίρης, Κ.2006ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΑΡΙΔΑΣ ARISTEUS ANTENNATUS (RISSO, 1816) ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
Κανλή, Λ., Ντισλίδου, Χ., Λαζαρίδου, Μ.2012Σύγκριση ποτάμιων τυπολογικών συστημάτων στην Βόρεια Ελλάδα με βάση τα βενθικά μακροασπόνδυλα στους σταθμούς αναφοράς
Κανιαδάκη, Μ., Σημαιάκης, Σ., Τριχάς, Α.2012Οι Ψευδοσκορπιοί της Κρήτης: βουτιά στο άγνωστο
Καμπούρογλου, Β. Μ., Corsini-Φωκά, Π., Κουράκλης, Π., Ντούνας, Κ., Νικολαίδου, Α., Θεσσαλού-Λεγάκη, Μ., Ζενέτου, Α.2006ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΕΠΟΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ: ΤΟ ΒΡΑΧΥΟΥΡΟ PERCNON GIBBESI
Καμηλάρη, Μ., Φραγγεδάκη–Τσώλη, Σ., Χονδρόπουλος, Β.2012Μορφομετρική ανάλυση ενδοειδικής ποικιλομορφίας ελληνικών πληθυσμών του εδαφόβιου τρωκτικού Microtus (Terricola) thomasi (Mammalia: Rodentia)
Καμηλάρη, Μ., Παρμακέλης, Α., Κλώσσα-Κίλια, Ε., Κίλιας, Γ., Σφενδουράκης, Σ.2008ΦΥΛΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Trachelipus (Isopoda, Oniscidea) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Καμηλάρη, Μ., Λιόντος, Α., Κλώσσα-Κίλια, Ε., Κίλιας, Γ., Σφενδουράκης, Σ.2012Φυλογεωγραφία του ενδημικού είδους Trachelipus aegaeus (Isopoda, Oniscidea) στην Ελλάδα
Καμηλάρη, Μ., Κουμουνδούρος, Γ., Σφενδουράκης, Σ.2004ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΔΟΕΙΔΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ ΤΟΥ ΧΕΡΣΟΒΙΟΥ ΙΣΟΠΟΔΟΥ Armadillo tuberculatus (Crustacea, Isopoda, Oniscidea)
Καμηλάρη, Μ., Γκιώκας, Σ.2008ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΟΥ Albinaria ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
Καλτσάς, Δ., Τριχάς, Α., Μυλωνάς, Μ.2008ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΚΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΑ ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ
Καλτσάς, Δ., Κουγιουμουτζής, Κ., Τριχάς, Α.2012Η επίδραση της βόσκησης σε βιοκοινότητες σαπροφυτοφάγων Κολεοπτέρων (Coleoptera: Tenebrionidae) στην Κρήτη
Καλογιάννη, Ε., Στουμπούδη, Μ. Θ., Τσαγκάρη, Κ., Abraham, M., Ανδριοπούλου, Α., Yoni, I., Αλέξη, Μ.2003Μορφολογικές αλλαγές στο δέρμα της τσιπούρας (Sparus aurata) και του λαβρακίου (Dicentrarchus labrax) με την έκθεση τους σε υψηλή αμμωνία
Καλογήρου, Σ., Corsini-Φωκά, Μ., Κονδυλάτος, Γ., Wennhage, H.2006ΣΤΟΙΧΕIΆ ΔΙΑΤΡΟΦHΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΙΚΟY ΨΑΡΙΟY FISTULARIA COMMERSONII ΣΤΟ ΝΑ ΑΙΓΑIΟ
Καλογήρου, Μ., Καμπουράκης, Ε., Μηλάκης, Γ., Νικολουδάκης, Ι., Καπετανάκης, Ε., Κολλάρος, Δ.2006Συγκριτική Μελέτη Τρίων Διαφορετικών Συστημάτων Παραγωγής στην Πανίδα Αμπελώνων στο Ηράκλειο Κρήτης
Καλοβελώνη, Α., Tscheulin, T., Πετανίδου, Θ.2012Ο ρόλος της σύνθεσης του τοπίου και του κλιματικού προφίλ στη γεωγραφική κατανομή της άγριας μελισσοπανίδας στη Λέσβο
Καλλιμάνης, Α., Σγαρδέλης, Σ., Μερτζάνης, Γ., Αραβίδης, Η., Ισάακ, Ι., Καραμανλίδης, Α., Τράγος, Α.2004ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΡΚΟΥΔΑΣ (Ursus arctos) ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑ ΣΤΗ Β. ΠΙΝΔΟ
Καλλιμάνης, Α., Πετανίδου, Θ., ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι., Μαζάρης, Α., Σγαρδέλης, Σ., Παντής, Ι. Δ.2008ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ: ΤΙ ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
Καλλιανιώτης, Α., Σωφρονίδης, Κ., Αργύρη, Α., Παπαντωνίου, Β.2003Ηλικία και Αύξηση των Ειδών, L. mormyrus, D. vulgaris and D. sargus στο Θρακικό Πέλαγος
Καλλιανιώτης, Α., Βιδωρής, Π., Αδαμίδου, Α., Αργυροκαστρίτης, Α.2000Αλιεία με Πεζότρατα στην Παράκτια Ζώνη του Θρακικού Πελάγους. Σύγκριση Σταθμών Αλιείας και Εποχιακή Συνεύρευση Ειδών

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith