ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort ascendingYearTitle
Κρέη, Γ., Τσαγκρίδης, Α., Favre-Κρέη, L., Λεονταράκης, Π.2004ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (FishTrace)
Κούκουρας, Σ., Κεφάλας, Ε., Καστρίτση-Καθαρίου, Ι., Μήλιου, Ε.2004ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΒΙΟΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Βουλτσιάδου-Κούκουρα, Ε., Κούκη, Μ., Βαφείδης, Δ.1997Νέες Ενδιαφέρουσες Πληροφορίες για την Πανίδα των Δημοσπόγγων (Porifera) της Ανατολικής Μεσογείου
Κουτσούμπας, Δ., Ευαγγελόπουλος, Α., Μαϊδανού, Μ., Βασιλειάδου, Φ., Γεροβασιλείου, Β., Σπυράκος, Ε., Δημητριάδης, Χ., Μαρκαντωνάτου, Β., Κουλούρη, Π., Ντούνας, Κ.2006ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΒΕΝΘΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Κουτράκης, Ε., Τσίκληρας, Α., Σίνης, Α.2000Εποχικές Διακυμάνσεις στην Αφθονία και Σύνθεση της Ιχθυοπανίδας στη Λιμνοθάλασσα του Πόρτο-Λάγος
Κουσουρής, Θ., Φώτης, Γ.1984Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΩΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΙΜΝΕΣ
Κουσουρής, Θ., Νταουλάς, Χ.1984ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ''ΚΡΕΜΑΣΤΑ''. ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.
Κουσουρής, Θ., Διαπούλης, Α., Φώτης, Γ.1984Η ΥΔΡΟΒΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΙΧΘΥΟΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ
Κουσουρής, Θ.1984ΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ
Κουσουρής, Θ.1984ΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΙΜΝΕΣ
Κουρέλου, Ε., Meiri, S., Σαγώνας, Κ., Βαλάκος, Ε. Δ., Παφίλης, Π.2012Η επίδραση του γιγαντισμού στην πεπτική αποδοτικότητα της σαύρας της Σκύρου
Κουμουνδούρος, Γ., Σφακιανάκης, Δ., Divanach, P., Κεντούρη, Μ.2003Μορφο-Ανατομικές Παραμορφώσεις Ιχθύων. Έλεγχος, Πιστοποίηση και Βελτίωση Ποιότητας
Κουμουνδούρος, Γ., Divanach, P., Κεντούρη, Μ.2003Η εκτροφή της συναγρίδας (Dentex dentex)
Κουλούρη, Π., Ντούνας, Κ., Μάρα, Π., Ελευθερίου, Α.2006ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΒΕΝΘΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΑ TΡΙΩΝ ΒΕΝΘΟΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ
Κουλούρη, Π., Ντούνας, Κ., Ελευθερίου, Α.2003Προκαταρτικά Αποτελέσματα της Μελέτης της Υπερβενθικής Πανίδας στην Ηπειρωτική Υφαλοκρηπίδα της Κρήτης (Αν. Μεσόγειος)
Κουλούρη, Π., Κουτσούμπας, Δ., Ντούνας, Κ.2000Δομή και Δυναμική των Συνευρέσεων των Μαλακίων της Υποπαραλιακής Ζώνης (Κινητού Υποστρώματος) στον Κόλπο του Ηρακλείου (Κρήτη, Α. Μεσόγειος)
Κοτσακιόζη, Π., Παρμακέλης, Α., Παφίλης, Π., Βαλάκος, Ε. Δ.2008ΟΙΚΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Helicidae ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΝΤΙΞΟΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ;
Κοτσακιόζη, Π., Παρμακέλης, Α., Αγγελή, Ι. Κ., Γαϊτανάκη, Κ., Γκιώκας, Σ., Βαλάκος, Ε. Δ.2012Επίπεδα έκφρασης των πρωτεϊνών θερμικού σοκ και αντίσταση στην αφυδάτωση στα είδη του γένους Codringtonia (Gastropoda, Pulmonata)
Κορφιάτης, Κ., Χοβαρδάς, Τ., Τσαλίκη, Ε., Birch, J., Palmer, J. A.2004ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, 4 ΕΩΣ 10 ΕΤΩΝ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
Κορναράκη, Ε., Ματοσσιάν, Ν., Μαζάρης, Δ., Μαργαριτούλης, Δ., Ματσίνος, Γ.2004ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΩΛΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΧΕΛΩΝΩΝ CARETTA CARETTA
ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ, Δ. Χ., ΖΕΚΗ, Ε., ΣΤΑΘΑΣ, Γ. Ι., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ν. Ε., ΜΑΡΤΙΝΟΥ, Α., ΣΚΟΥΡΤΗ, Α., ΜΥΛΩΝΑΣ, Π. Γ., ΜΑΤΣΙΝΟΣ, Ι. Γ.2008ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΙΚΟΥ ΑΦΙΔΟΦΑΓΟΥ Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae) ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ [Coccinella septempunctata, Hippodamia undecimnotata, H. variegata, Propylea quatuordecimpunctata,
Κομηνός, Θ.2004ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 6ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΡΓΩΝ 2004.
Κομηνός, Θ.2004ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
Κολλάρος, Δ., Καμπουράκης, Ε., Τριχάς, Α., Κουφιανάκη, Μ., Νούσιας, Π.2004ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΕ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΣΑΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Κολής, Α.2000Εκτίμηση ένος Εντατικού Συστήματος Καλλιέργειας Βενθικών Κωπηπόδων και το Αποτέλεσμα Χρήσης Φυτοπλαγκτού στη Διατροφή τους
Κοκκινάκης, Α., Ελευθεριάδης, Ε., Αράπογλου, Φ.2000Τεχνητή Αναπαραγωγή και Εκτροφή κατά τους Πρώτους Μήνες της Ζωής της Μουρμουρίτσας Rhodeus amarus (Bloch, 1782)
Κοινάκη, Σ., Smith, C., Λαμπαδαρίου, Ν., Καρακάσης, Ι.2003Σύγκριση τριών μεθόδων παρακολούθησης των επιπτώσεων των ιχθυοκαλλιεργειών στο βενθικό περιβάλλον
Κλαουδάτος, Σ., Κλαουδάτος, Δ.2003Συγκρότηση συνόλου γεννητόρων στα ερμαφρόδιτα είδη, με ιδιαίτερη έμφαση στο είδος Pagellus erythrinus (Λυθρίνι)
Κλαουδάτος, Σ., Αποστολόπουλος, Ι.1984ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΤΕΡΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Κλαουδάτο, Σ., Αποστολόπουλο, Ι.1986Πειραματικά Αποτελέσματα της κάτω από Ελεγχόμενες Συνθήκες Αναπαραγωγής και Εκτροφής Ψαριών Sparus auratus & Dicentrarchus labrax
ΚΛΑΔΑΣ, Ι.2000ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΑΧΥΝΟΜΕΝΟΥ ΓΟΝΟΥ ΧΕΛΙΟΥ
Κεχαγιάς, Γ., Μπεξή, Α.2003Οριζόντια και Κατακόρυφη Κατανομή του Ζωοπλαγκτού Λίμνη Τριχωνίδα - Προκαταρκτικά Στοιχεία
Κεβρεκίδης, Θ., Μπουμπόναρη, Θ.2003Δυναμική Πληθυσμού του Αμφίποδου Corophium insidiosum στη Λιμνοθάλασσα Μονολίμνη (Δέλτα Έβρου, Βόρειο Αιγαίο)
Κεβρεκίδης, Κ., Θεσσαλού-Λεγάκη, Μ.2006ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΑΡΙΔΑΣ MELICERTUS KERATHURUS ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ
Κεβρεκίδης, Θ., Galil, B. S.2000Δεκάποδα Καρκινοείδη της Υποπαραλιακής Ζώνης της Νήσου Ρόδος: Πρώτα Αποτελέσματα
Κεβρεκίδης, Κ., Galil, B.2003Καρκινοειδή Δεκάποδα και Στοματόποδα της Νήσου Ρόδος - Επέκταση των Λεσσεψιανών Μεταναστών ΒΔ της Λεβαντίνης Θάλασσας
Κεβρεκίδης, Θ.2003Εποχική Διακύμανση της Μακροβενθικής Πανίδας στη Λιμνοθάλασσα Μονολίμνη (Δελτα Έβρου, Βόρειο Αιγαίο)
Καψάλης, E., Κατή, B.2012Οικολογική αξία των ιερών δασών ως προς τους δρυοκολάπτες (Picidae): εφαρμογές στη δασική διαχείριση
Καψάλη, Μ., Κυριακόπουλος, Α., Πετανίδου, Θ., Ματσίνος, Γ., Τρούμπης, Α.2004ΔΟΜΗ ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΤΗΤΑΣ ΑΝΘΟΦΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ - ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Καφετζής, Α., Χριστοπούλου, Ι.2012Ανάπτυξη αιολικών πάρκων στη Θράκη: Αξιολόγηση της ποιότητας Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Καφά, Κ., Tscheulin, Τ., Πετανίδου, Θ.2012Εκτίμηση της αξίας της επικονίασης και του ρόλου των ήμερων μελισσών στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή της Ελλάδος
Κατσελίδης, Κ. Α., Φούρναρη, Υ., Δημητριάδης, Χ., Schofield, G., Κουτσούμπας, Δ.2012Φωταύγεια του ουρανού και νυχτερινά φώτα: διερεύνηση του αποπροσανατολισμού των νεοσσών της Caretta caretta από φώτα που δεν βρίσκονται απευθείας πίσω από την παραλία
Κατσαρές, Β., Τριανταφυλλίδης, Α., Καραϊσκου, Ν., Αμπατζόπουλος, Θ. Ι., Τριανταφυλλίδης, Κ.2006ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΓΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ, DICENTRARCHUS LABRAX, LINNAEUS 1758 ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ DNA ΔΕΙΚΤΩΝ
Κατσαδωράκης, Γ., Krause, Α., Νικολάου, Χ., Νικολάου, Λ., Μαλακού, Μ., Κουτσερή, Ε., Voslamber, Β.2012Ο πληθυσμός σταχτόχηνας Anser anser rubrirostris του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών: Κατάσταση του τελευταίου βιώσιμου πληθυσμού χήνας στην Ελλάδα
Κατσαδωράκης, Γ.2006Εθνικό Πάρκο Δαδιάς, Ελλάδα: Μια Ιεραρχική Προσέγγιση για την Εξήγηση της Υψηλής Ποικιλότητας Ειδών Ζώων και της Αφθονίας των Αρπακτικών Πουλιών
Κατσίκης, Ι., Κατσίκη, Β. Α., Σερβιάν, Ν., Οικονόμου, Γ.2003Δομή και Επιβάρυνση από Μέταλλα του Τριχώματος της Φώκιας Monachus monachus
Κατσίκη, Β., Στρογγυλούδη, Ε.2000Διακύμανση και Σχέσεις των Βιοσυσσωρευμένων Μετάλλων σε Ιστούς του Βενθικού Ψαριού Mullus barbatus
Κατσίκη, Β.2003Ο ρόλος των κατανομών των τιμών βιοσυσσώρευσης μετάλλων στη μελέτη περιβαλλοντικής κατάστασης θαλάσσιων περιοχών. Η περίπτωση του Σαρωνικού Κόλπου
Κατσίκη, Β. Α.2006Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ
Κατσέλης, Γ., Σπίνος, Ε., Κουτσικόπουλος, Κ., Περιστεράκη, Π., Τσερπές, Γ.2000Χαρακτηριστικά του Στόλου Αλιείας του Ξιφία στην Δυτική Ελλάδα

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith