ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort ascendingYearTitle
Νικολουδάκης, Γ., Μαχιάς, Α., Σωμαράκης, Σ., Κουτσικόπουλος, Κ., Τσιμενίδης, Ν.2000Σύγκριση της Αύξησης του Γαύρου σε Δύο Διαφορετικά Αποθέματα
Νιαμούρης, Κ., Φανιδάκης, Γ., El-Mergawy, R., Ψειροφωνιά, Π.2012Διαφοροποίηση των προθωρακικών στιγμάτων του Ρυγχοφόρου των φοινικοειδών Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Curculionidae) στην Κρήτη
Ναλετάκη, Μ., Κουτσούμπας, Δ., Ντούνας, Κ., Αρβανιτίδης, Χ.2003Δομή και Δυναμική των Μακροπανιδικών Καρκινοειδών στην Λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας (ΝΔ Πελοπόννησος)
Νέγκας, Ι., Κουτσοδήμου, Μ., Αλέξη, Μ., Ρήγας, Γ., Γιαλαμάς, Ι., Φουντουλάκη, Ε., Ανδριοπούλου, Α., Χριστοφιλογιάννης, Π., Σίδερη, Α.2000Επίδραση Αυξανόμενων Επιπέδων Βιταμινών C και E στη Σύσταση και Μη Ειδικό Ανοσοποιητικό Σύστημα της Συναγρίδας (Dentex dentex)
ΜΩΡΑΙΤΗ, Κ., ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Σ., ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ, Α., ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ, Η., ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ-ΤΣΙΠΙ∆ΟΥ, Π., Μπούρτζης, Κ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. Θ.2008ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ Rhagoletis cerasi (Diptera: Tephritidae) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μυτιληναίου, Χ., Onghia, G., Καπίρης, Κ., Maiorano, P., Καββαδάς, Σ., Capezzuto, F., Μπέκας, Π.2003Βαθυμετρική εξάπλωση και κατανομή μεγέθους των κυριότερων ψαριών στα βαθιά νερά του Βορείου Ελληνικού Ιονίου Πελάγους
Μυτιληναίου, Χ.2000Ιστολογική Εξέταση της Ατρησίας στο Μουσμούλι Pagellus acarne (Pisces: Sparidae)
Μυλωνάς, Κ., Γεωργίου, Γ., Στεφάνου, Δ., Atack, T., Afonso, A.2000Αναπαραγωγική Βιόλογια και Νυμφική Καλλιέργεια Μυλοκοπίου (Umbrina cirrosa) στην Κύπρο
Μυλωνάς, K., Ανεζάκη, Λ., Zanuy, S., Piferrer, F., Divanach, P.2003Επίδραση της θερμοκρασίας κατά το στάδιο της νυμφικής καλλιέργειας στην διαφοροποίηση του φύλου στο λαβράκι (Dicentrarchus labrax)
Μπόμπορη, Δ. Χ., Torres, A. G., Στεργίου, Κ. Ι.2006ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ - ΓΙΑ ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ FISHBASE
Μπόγδανος, Κ., Διαπούλης, Α., Παυλίδου, Α.2006ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΒΙΑΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΖΩΟΒΕΝΘΟΥΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
Μπούτσης, Γ., Αργυροπούλου, Μ. Δ., Στάμου, Γ. Π.2008Η ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΝΗΜΑΤΩΔΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΣΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ
Μπούσμπουρας, Δ., Γεωργιάδης, Λ., Alonso, S., Phirriard, C., Ruiz, C. R., Aubin, E.2012Διερεύνηση τροφικών συνηθειών της βίδρας σε λίμνες της δυτικής Μακεδονίας
Μπουργουτζάνη, Φ.1984ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Μπουντά, Ε., Κάλφα-Παπαϊωάννου, Α. Μ.1986Φυσιολογία της Πέψης των Κυριοτέρων Εμπορεύσιμων Ψαριών και Στοιχεία Παθολογίας της Πέψης
ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗΣ, Δ., ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ, Φ., ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ, Δ., ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Ν., ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ, Ν., ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ, Ι., ΜΝΙΕΣΤΡΗΣ, Α., ΠΑΝΤΗΣ, Ι.2008ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΗΧΩΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΥΠΙΚΟ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΟ ΗΧΟΤΟΠΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΝΤΙΝΙΩΤΗ
Μπελιάς, Χ., Μπίκας, Β., Σκούλλος, Μ., Δασενάκης, Μ.2000Επιδράσεις Εντατικής Ιχθυοκαλλιέργειας στον Κόλπο του Αστακού. Θρεπτικά
Μπελιάς, Χ., Μπίκας, Β., Σκούλλος, Μ., Δασενάκης, Μ.2000Επιδράσεις Εντατικής Ιχθυοκαλλιέργειας Λαβρακιού και Τσιπούρας στον Κόλπο του Αστακού: Μέταλλα
ΜΠΕΚΡΗ, Μ., Μπόμπορη, Δ. Χ.2008ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΗΚΟΥΣ ΒΑΡΟΥΣ ΨΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΔΟΪΡΑΝΗΣ
ΜΠΕΚΡΗ, Μ., Μπόμπορη, Δ. Χ.2008ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΗΚΟΥΣ ΒΑΡΟΥΣ ΨΑΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Μπαρμπούτης, Χ., Ivovic, M., Δρετάκης, Μ., Κατσιμάνης, Ν., Μυλωνάς, Μ.2004ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΕΝΤΟΜΟΦΑΓΩΝ ΣΤΡΟΥΘΙΟΜΟΡΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΗΣΟ ΓΑΥΔΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΑΡΙΝΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Μπαρμπιέρι, Ρ., Στουμπούδη, Μ. Θ., Corsini-Φωκά, Μ., Καλογιάννη, Ε., Κονδυλάτος, Γ., Οικονόμου, Α. Ν.2003Πρώτα Δεδομένα για την Εκτίμηση της Αφθονίας του Γκιζανίου (Ladigesocypris ghigii)
Μπαρμπιέρι, Ρ., Οικονομίδης, Π. Σ., Κορσίνι, Μ., Οικονόμου, Α. Ν., Στουμπούδη, Μ. Θ.2000Προκαταρκτικά Αποτελέσματα στη Βιολογία Αναπαραγωγής του Ladigesocypris ghigii
Μπακαλούδης, Δ., Βλάχος, Χ., Χατζηνίκος, Ε., Παπακώστα, Μ., Ινζές, Κ.2006Η Ποικιλότητα της Λείας του Πετροκούναβου (Martes foina) στα Μεσογειακά Οικοσυστήματα
Μπακαλούδης, Δ., Βλάχος, Χ.2006Η Επίδραση των Δρόμων στη Βιοποικιλότητα: Η Περίπτωση του Δάσους Δαδιάς-Σουφλίου
Μπακέας, K., Καρανικόλα, E., Ταμπάκης, Σ., Ποϊραζίδης, Κ.2012Σύγκριση ξυλαποθέματος νεκρού ξύλου (ιστάμενων & κατακείμενων κορμοτεμαχίων) και αναγνώριση εντομοπανίδας που διαβιούν σε αυτά, ανάμεσα στο προστατευόμενο και στο διαχειριζόμενο δασικό τμήμα του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς Έβρου
Μπαζίγου, Φ., Τενεκετζής, Κ., Μαργαριτούλης, Δ., Κόκκορης, Γ. Δ., Κουτσούμπας, Δ.2004ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΩΛΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑΣ Caretta caretta ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΗΣ (ΝΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ), ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2003
Μπέη, Φ., Κατσίκη, Β. Α., Γαλένου, Ε.1997Βιοσυσσώρευση Μετάλλων σε Πληθυσμούς Mytilus galloprovincialis του Θερμαϊκού Κόλπου
Μουτόπουλος, Κ. Δ., Στεργίου, Κ. Ι.2000Κατά Μήκος και Κατά Βάρος Συνθέσεις Διαφόρων Ειδών Ψαριών στο Αιγαίο Πέλαγος (Κυκλάδες)
Μουστάκα, Μ., Τρύφων, Ε., Βαρδάκα, Ε., Γκέλης, Σ., Λαναράς, Θ.2003Το πρόβλημα της ποιότητας του νερoύ στη Λίμνη Καστοριάς: τι γνωρίζουμε και πώς αντιμετωπίζεται;
Μιχαλούδη, Ε., Σίνης, Α. Ι., Οικονομίδης, Π. Σ.2000Η Ζωοπλαγκτική Κοινωνία της Κορώνειας Προκαταρκτικά Αποτελέσματα
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, Γ., Κατή, Β.2008ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΕΡΠΕΤΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΞΕΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ" ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Γαληνού-Μητσούδη, Σ., Πετρίδης, Δ.2000Συσχέτιση Μετεωρολογικών Δεδομένων και Δυσμενών Βιολογικών Φαινομένων για τη Μυδοκαλλιέργεια
Γαληνού-Μητσούδη, Σ., Παπουτσή, Ε., Bλαχάβας, Γ., Παπαθανασίου, Ε.2006ΟΙ ΕΝΔΟΒΙΟΤΙΚΟΊ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΊ ΤΟΥ ΔΊΘΥΡΟΥ ΟΣΤΡΆΚΟΥ PINNA NOBILIS (L., 1758) ΣΤΟΝ ΘΕΡΜΑΪΚΌ ΚΌΛΠΟ, ΒΔ ΑΙΓΑΊΟ.
ΜΗΤΣΕ, Δ., Χατζάκη, M., Αναστασίου, Ι., Σφενδουράκης, Σ.2008ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΔΑΦΟΒΙΩΝ ΑΡΑΧΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΛΙΟΥ, Μ., Γκιώκας, Σ.2008ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΥΖΕΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΟΥ Albinaria caerulea ΣΤΗ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ
ΜΕΤΤΟΥΡΗΣ, Ο., Γκιώκας, Σ.2008ΚΕΛΥΦΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΧΕΡΣΑΙΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ Albinaria
Μεταξάτου, Α.2003Αύξηση και αναπαραγωγή του Διθύρου Callista chione (Linnaeus, 1758) στο Β. Ευβοϊκό
Μερτζανίδου, Δ., Κασαπίδης, Π., Λεγάκις, Α.2006Καθεστώς, Οικολογία και Διατήρηση του Πλατώνιου (Dama dama) της Ρόδου: Μια Πολύπλευρη Μελέτη σε Εξέλιξη
Μεζίτη, Α., Κορμάς, Α. Κ., Pancucci-Παπαδοπούλου, Α., Θεσσαλού-Λεγάκη, Μ.2004ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΕΝΔΟΣΥΜΒΙΩΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΑΧΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΚΙΔΙΑ
Μεγαλοφώνου, Π., Ζαρκάδη, Ε.2000Kατανομή Μηκών και Εκτίμηση της Ηλικίας Νεαρών Τόνων (Thunnus thynnus L.) στο Αιγαίο
Μαχιάς, Α., Σωμαράκης, Σ., Καρακάσης, Ι., Νεοφύτου, Χ., Μαραβέλιας, Χ., Πανταζής, Π., Κουτσούμπας, Δ., Παπαδοπούλου, Κ. - Ν., Smith, C.2003Μεταβολές της αλιευτικής παραγωγής σε περιοχές με έντονη ιχθυοκαλλιεργητική δραστηιότητα
Μαχιάς, Α., Γιαννουλάκη, Μ., Σωμαράκης, Σ., Κουτσικόπουλος, Κ., Μανουσάκης, Λ., Καπανταγάκης, Α., Τσιμενίδης, Ν.2000Επί Τόπου Εκτίμηση του Ηχοανακλαστικού Δυναμικού της Σαρδέλας και του Γαύρου
Μαχιάς, Α., Βάτσος, Δ., Γιαννουλάκη, Μ., Τσιμενίδης, Ν.2000Εκτιμήσεις του Μήκους L50 της Απόρριψης των Πέντε Κυριότερων Εμπορικών Ειδών στο Ιόνιο Πέλαγος
Ματσίνος, Ι., Ρουβέλας, Ε. - Δ., Ξηρουχάκης, Σ.2012Η επίδραση της κλίμακας στη δυναμική χωρικά προσδιορισμένων μεταπληθυσμών: προβλέψεις στοχαστικού μοντέλου
Ματθιόπουλος, I.2012Η πράσινη γάτα του Σρέντιγκερ: Γιατί αποτυγχάνουν οι προβλέψεις χωρικής κατανομής πληθυσμών;
Μαρτζούκος, Δ.1986Ο Γαιοσκώληκας σαν Πηγή Φυσικών Πρωτεϊνών
Μαρκοπούλου-Διακαντώνη, Α., Φιλιπποπούλου, Κ., Χατζηθεοδώρου, Α.2003Το κατώτερο πλειόκαινο της περιοχής Ηρακλείου Κρήτης. Στρωματογραφία - Παλαιοοικολογία
Μαργαριτούλης, Δ.1984Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΧΕΛΩΝΑ Caretta caretta: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΩΡΙΜΑ ΘΗΛΥΚΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΦΩΛΙΑΖΟΥΝ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ
Μαραγκού, Π., Παφίλης, Π., Βαλάκος, Ε. Δ.2006Διατήρηση και Προστασία των Ερπετών στην Ελλάδα το Παρόν και το Μέλλον μιας <<Απεχθούς>> Ομάδας

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith