ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort descendingYearTitle
Μ Φωκά, C., Μαργιές, Π., Σαντορινιός, Η.2006ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΥΟΥΡΟΥ LEUCOSIA SIGNATA ΑΠΟ ΤΗ ΡΟΔΟ
Corsini-Φωκά, Μ., Μαργιές, Π., Σαντορινιός, Η.2006Πρώτη αναφορά του εξωτικού βραχύουρου Leucosia signata από τη Ρόδο
Κορσίνι-Φωκά, Μ., Σταματέλλος, Σ.2000Εκβρασμοί Κητωδών στην Περιοχή της Δωδεκανήσου (1991-98)
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Β., ΣΦΕΝ∆ΟΥΡΑΚΗΣ, Σ.2008ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
Φώτης, Γ., Κουσουρής, Θ., Παπαχρήστου, Ε.1984ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΧΑΛΚΙΑ, Α., Κεχαγιάς, Γ., Ζαχαρίας, Ι., ΘΩΜΑΤΟΥ, Α.2008ΕΠΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΑΜΒΡΑΚΙΑ
Χαλκιόπουλος, Γ., Παναγιωτίδης, Π., Μοντεσάντου, Β., Νικολαίδου, Α.1997Εποίκιση των Φύλλων του Θαλάσσιου Αγγειόσπερμου Posidonia oceanica σε Συνάρτηση με τον Βαθμό Ευτροφισμού, στο Σαρωνικό Κόλπο
ΧΑΛΚΟΣ, Γ. Ε.2008ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΧΑΛΚΟΣ, Γ. Ε.2008ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
Χαρτόσια, Ν.2010Συγκριτική μελέτη της βιολογίας και οικολογίας των καβουριών του γένους Portumnus Leach, 1814
Χατζάκη, M.2004Η ΑΡΑΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΙΑ ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Χατζηγεωργίου, Γ., Αρβανιτίδης, Χ., Κουτσούμπας, Δ., Ντούνας, Κ., Κουλούρη, Π., Ελευθερίου, Α.2003Πρότυπα Βιοποικιλότητας στο Μεσογειακό Λιμνοθαλάσσιο Οικοσύστημα
Χατζηγιάννη, Ε., Λαμπαδαρίου, Ν., Τσελεπίδης, Α.2003Δομή της μειοβενθικής βιοκοινωνίας στις βαθιές ανοξικές λεκάνες υψηλής αλατότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύγκριση των βιοκοινωνιών των τρηματοφόρων και των μεταζώων εντός και εκτός της ανοξικής περιοχής
Χατζηγιάννη, Ε., Τσαπάκης, Ε., Πλαΐτη, W., Καρακάσης, Ι.2000Επιδράσεις του Οργανικού Εμπλουτισμού στην Κατακόρυφη Κατανομή και το Μέγεθος της Μακροπανίδας σε Περιοχή Παράκτιας Ιχθυοκαλλιέργειας
Χατζηγιαννάκης, Κ., Μπουρίτσας, Α., Κούκιος, Ε.1986Μοντέλα Διαχείρισης Υδροβιοσυστημάτων - Εφαρμογές σε Ολοκληρωμένα Προγράμματα Υδατοκαλλιέργειας για Τοπική Ανάπτυξη
ΧΑΤΖΗΔΑΝΙΗΛ, Π., ΣΦΕΝ∆ΟΥΡΑΚΗΣ, Σ., Φραγγεδάκη–Τσώλη, Σ., Χονδρόπουλος, Β.2008ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΕΣΜΑΤΩΝ ΝΥΚΤΟΒΙΩΝ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ
Χατζηνικολάου, Γ., Λαζαρίδου, Μ.2004ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ
Χατζηφώτης, Σ., J Martinez, B., Divanach, P.2003Η επίδραση της διαιτητικής ταυρίνης στην ανάπτυξη, την επιλογή τροφής και την επιβίωση του γόνου του λαβρακίου (Dicentrarchus labrax) που ταϊστηκε με ταϊστρες αυτοχειρισμού
Χείλαρη, Α.2000Συγκριτική Μορφολογική και Οστεολογική Μελέτη Πληθυσμών του Είδους Τσιρώνι (Rutilus rutilus L.) από τις Λίμνες Βεγορίτιδα και Βόλβη
Χείλαρη, Α., Τσάμης, Ε., Πετράκης, Γ.2003Βιολογία του Μπαλά στο Ιόνιο Πέλαγος
ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. Θ., ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Χ., Μπόμπορη, Δ. Χ.2008ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
Χρήστου, Ε. Δ., Μητάς, Γ., Σιώκου-Φράγκου, Ι.1997Διήμερες Μεταβολές του Μεσοζωοπλαγκτού στο Ν Ευβοϊκό και ΝΑ Σαρωνικό (Μάρτιος 1996)
Χριστόπουλος, Α., Γαλανάκη, Α., Κομηνός, Θ.2004ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΔΩΝ (LANIUS sp.) ΣΕ ΕΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ
Χρόνη, A., Tscheulin, T., Πετανίδου, Θ.2012Επιπτώσεις της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας των σταθμών βάσεων της κινητής τηλεφωνίας στη Βιοποικιλότητα: η περίπτωση των εντόμων-επικονιαστών
Χώτος, Γ., Αβραμίδου, Δ., Αθανασόπουλος, Η., Αρβανιτάκης, Γ.2000Ρυθμός Αύξησης, Διήθησης και Πέψης του Τροχόζωου Brachionus plicatilis σε Πειραματικές Συνθήκες με Χρήση του Αλοανθεκτικού Χλωρόφυτου Μικροφύκους Asteromonas gracilis Artari
Χώτος, Γ., Βλάχος, Ν.2000Αντοχή του Γόνου των Κεφαλοειδών στην Υπεραλατότητα σε Πειραματικές Συνθήκες
Χώτος, Γ., Βλάχος, Ν.2000Πρόδρομος Μελέτη Αύξησης του Γόνου 4 Κεφαλοειδών σε Κλειστό Κύκλωμα
Χώτος, Γ., Όντριας, Ι., Κασπίρης, Π., Αβραμίδου, Δ.2000Μελέτη της Αναπαραγωγικής Βιολογίας του Μυξιναρίου Liza aurata (Risso) στη Λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας Μεσολογγίου
Ψειροφωνιά, Π., Καμπουράκης, Ε., Βολακάκης, Ν., Χασουράκης, Ι., Κολλάρος, Δ., Καπετανάκης, Ε.2006Επίδραση των Εισροών Διαφορετικών Συστημάτων Παραγωγής στην Εδαφόβια Πανίδα Ελαιώνων στη Μεσσαρά
Ψόχιου, Ε., Μαραβέλιας, Χ.2003Ανάλυση της Αλιευτικής Παραγωγής των Μηχανοτρατών στο Ανατολικό Ιόνιο Πέλαγος με Χρήση Γενικευμένων Αθροιστικών Μοντέλων

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith