ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

AuthorsYearsort descendingTitle
Drenowski, A. K.1921Zur Lepidopterenfauna Mazedoniens.
Αθανασόπουλος, Γ. Δ.1921Μέρος 2ο : Πίνακες παρατηρήσεων , ρευμάτων κλπ.
Hesse, P.1921Beiträge zur Kenntnis der Familie Fruticicolinae.
Αθανασόπουλος, Γ.1921Περιγραφή και καθορισμός Ιχθυοτροφείων τινών (Λίμνη Ιωαννίνων).
Αθανασόπουλος, Γ.1921Περιγραφή και στοιχεία ιχθυοτροφεία τινών (Λίμνη Βόλβης).
Chopard, L.1921Description d' une espèce nouvelle du genre Troglophilus.
Berland, L.1921Travaux scientifiques de l' Armée d' Orient (1916-1918). Hyménoptères fouisseurs.
Athanassopoulos, G.1922Le plateau des lacs de la Macédoine occidentale.
Blanc, G.1922Liste des insectes piqueurs, de quelques nématodes, des insectes et mollusques d' eau douce ou saumâtre et de quelques plantes observés en Crète pendant le mois d' Aoϋt.
Kelham, H. R.1922Some Cretan birds.
Lindner, E.1922Mazedonische Ostracoden.
Betts, E. B. C.1922Rhopalocera from Rhodos, Samos, Callipoli etc.
Berland, L., Chopard, L.1922Travaux scientifiques de l' Armée d' Orient (1916-1918). Orthoptères.
Fehringer, O.1922Die Vogelwelt Macedoniens. Forschungsreise auf dem macedonischen Kriegsschauplatz 1917 und 1918. Allgemeiner Teil. Spezieller Teil.
Waterston, J.1922Malaria in Macedonia 1915-1919. Parts I to V. Entomological observations on mosquitoes in Macedonia.
Ude, H.1922Regenwürmer aus Mazedonien.
Uvarov, B. P.1922Descriptions of four new Orthoptera from Macedonia.
Emery, C.1922Hymenoptera Formicidae Myrmicinae.
Berland, L., Chopard, L.1922Travaux scientifiques de l' Armée d' Orient (1916-1918). Orthoptères.
Betts, E. B. C.1922Rhopalocera from Rhodos, Samos, Callipoli etc.
Boucomont, A.1923Travaux scientifiques de l' Armée d' Orient (1916-1918). Coléoptères coprophages.
Athanassopoulos, G.1923La faune ichthyologique et la production des lacs de Macédoine etc.
Athanassopoulos, G.1923La pκche en Grèce.
Calabresi, E.1923Escursioni zoologiche del Dr. Enrico Festa nell' isola di Rodi. XV. Anfibi e Rettili.
Calabresi, E.1923Anfibi e Rettili dell' isola di Samos.
Langeron, M.1923Moustiques capturés en Crète. Mollusques d' eau douce pêchés en Crète.
Lesne, P.1923Travaux scientifiques de l' Armée d' Orient (1916-1918). Coléoptères, Bostrychidae et Cleridae.
Tomlin, J. R. le B.1923List of a small collection mainly from Salonika with description of a new Anodonta.
Bénard, G.1923Travaux scientifiques de l' Armée d' Orient (1916-1918). Coléoptères Scarabaeidae: genre Rhyssemus.
Bénard, G.1923Travaux scientifiques de l'Armée d'Orient (1916-1918) : Coléoptères Scarabaeidae: genre Rhyssemus
Longin-Navas, S. J.1923Travaux scientifiques de l'Armée d'Orient (1916-1918): Névroptères
Müller, G.1923Le Formiche della Venezia Guilia e della Dalmazia.
Stephensen, K.1923Decapoda-Macrura excl. Sergestidae.
Reiser, O.1923Nachruf für Dr. Theobald Krüper.
Ninni, E.1923Ucceli osservati durante la campagna thalassographica nei mari di Levante.
Ninni, E.1923Primo contributo allo studio dei Pesci e della pesca nelle acque dell' Imperio Ottomano, 1921-22.
Navas, L.1923Travaux scientifiques de l' Armée d' Orient (1916-1918). Névroptères.
Uvarov, B. P.1923A contribution to our knowledge of the Orthoptera of Macedonia.
Iltcheff, D.1923Contribution à l'étude de la faune des papillions dans la région de la ville d' Aitos.
Burr, M., Campbell, B. P., Uvarov, B. P.1923A contribution to our knowledge of the Orthoptera of Macedonia.
Schäferna, K.1923Amphipoda balcanica, spolu z poznamkami o jinych sladkovodnich Amphipodech.
Boucomont, A.1923Travaux scientifiques de l' Armée d' Orient (1916-1918). Coléoptères coprophages.
Bénard, G.1923Travaux scientifiques de l' Armée d' Orient (1916-1918). Coléoptères Scarabaeidae: genre Rhyssemus.
Blanc, G.1924Liste des insectes piqueurs, de quelques Nématodes, des insectes et mollusques d' eau douce ou saumâtre et des quelques plantes observés en Crète pendant le mois d' Aoϋt 1922.
Blanc, G., Caminopetros, J.1924La tick paralysis observée sur les moutons de la région de Sitia. (Crète)
Blanc, G.1924Liste des insectes piqueurs, de quelques Nématodes, des insectes et mollusques d' eau douce ou saumâtre et des quelques plantes observés en Crète pendant le mois d' Aoϋt 1922.
Blanc, G., Caminopetros, J.1924La tick paralysis observée sur les moutons de la région de Sitia. (Crète)
C. Roewer, F.1924Opilioniden von der Insel Rhodos, Italien und Sardinien, sowie der Cyrenaica.
Glegg, W. E.1924A list of the Birds of Macedonia.
Dimitrova, A.1924[Ameisenlöwen (Myrmeleonidae) von Bulgarien, Thrazien und Mazedonien].(In Bulgarian).

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith