ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort ascendingYearTitle
Σφουγγάρης, Α., Γιαννακόπουλος, Α., Κόρδαρης, Ν.2004ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΡΚΙΝΕΖΙΟΥ (FALCO NAUMANNI) ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Σφουγγάρης, Α., Γιαννακόπουλος, Α.2004ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΟΠΛΗΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
Σφενδουράκης, Σ., Αναστασίου, Ι., Γκιώκας, Σ., Παπαπαύλου, Κ.2004ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ
Σφενδουράκης, Σ.1994ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΙΣΟΠΟΔΟΠΑΝΙΔΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σφενδουράκης, Σ.2012Γιατί χρειαζόμαστε τη βιοποικιλότητα;
Σφακιανάκης, Δ., Κουμουνδούρος, Γ., Divanach, P., Κεντούρη, Μ.2003Οστεολογική ανάπτυξη της σπονδυλικής στήλης και των πτερυγίων στο Pagellus erythrinus (L., 1758) (τελεοστέοι, περκόμορφα, σπαροειδή). Επίδραση της θερμοκρασίας στο ρυθμό ανάπτυξης του σκελετού
Σφακιανάκης, Δ., Κουμουνδούρος, Γ., Divanach, P., Κεντούρη, Μ.2003Επίδραση της θερμοκρασίας στην κολυμβητική ικανότητα των ιχθυδίων λαβρακίου (Dicentrarchus labrax L.)
Σφήκας, Γ.1991Πουλιά &θηλαστικά της Κύπρου
Συλαίος, Γ., Κουτράτης, Ε., Τσίκληρας, Α.2003Εφαρμογή Ωκεανογραφικών Μοντέλων με Σκoπό την Αλιευτική Αξιοποίηση μιας Νησιωτικής Λιμνοθάλασσας (Aγ. Ανδρέας, Σαμοθράκη)
Συγγελάκη, Ε., Μυλωνάς, Κ., Divanach, P.2003Πρόκληση Πολλαπλών Ωοτοκιών στο Λαβράκι (Dicentrarchus labrax) μετά από Ενέσεις Γοναδολιμπερίνης (Gonadotropin-Releasing Hormone Agonist, GnRHa)
Στρογγυλούδη, Ε., Κατσίκη, Β. Α., Γαλένου, Ε.1997Συγκεντρώσεις Μετάλλων σε Ψάρια του Είδους Mullus barbatus από το Β. Αιγαίο Πέλαγος
Στρογγυλούδη, Ε., Κατσίκη, Β. Α.2000Μεθοδολογία Ελέγχου της Ποιότητας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος από Βαρέα Μέταλλα σε Εγκατάστασεις Ιχθυοκαλλιεργειών
Στρογγυλούδη, Ε., Γιαννακούρου, Α., Πάγκου, Κ.2003Προκαταρτικά Αποτελέσματα Πειράματος σε Μεσόκοσμους με Τοξικό Φυτοπλαγκτό και Μύδια
Στρεφτάρης, Ν., Ζενέτου, Α.2003Ανάπτυξη δεικτών βιώσιμης και ολοκληρωμένης εξέλιξης των υδατοκαλλιεργειών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
Στεριώτη, Α., Κεντούρη, Μ., Παυλίδης, Μ., Divanach, P.2003Συγκριτική μορφολογική μελέτη εκρεφομένων και άγριων ατόμων φαγκριού (Pagrus pagrus, Sparidae) βασισμένη στην συγκέντρωση των μελανοφόρων κυττάρων στο δέρμα
Στεριώτη, Α., Κεντούρη, Μ., Divanach, P.2000Επίδραση της Αρχικής Συγκέντρωσης στην Ανάπτυξη του Θαλασσίου Τροχόζωου Synchaeta sp. Υπό Φυσικές Συνθήκες στην Κρήτη
Στεργίου, Κ. Ι., Παπακωνσταντίνου, Κ., Καββαδάς, Σ.2000Διαχείριση των Παράκτιων και Βενθοπελαγικών Αποθεμάτων των Ελληνικών Θαλασσών
ΣΤΑΙΚΟΥ, Α., ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, Μ., ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ, Μ. Ε., ΚΑΛΥΒΑ, Σ., ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Ε., Νεοφύτου, Χ.2008ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΟΥ Helix aspersa
ΣΤΑΙΚΟΥ, Α. E.1994ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΦΟΡΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ CEPAEA VINDOBONENSIS
Στάρα, Κ., Τσιακίρης, Ρ., Σιδηρόπουλος, Λ.2012Ο Ασπροπάρης (Neophron percnopterus), το μυστηριώδες πουλί με τα δεκαεννιά ονόματα
Στάμου, Γ. Π., Στάμου, Γ. Β.1996Εφαρμογή μοντέλων ασαφούς λογικής γιά την εκτίμηση των επιπτώσεων της ρύπανσης στη δυναμική των πληθυσμών. Από τη διαχείριση της ποσότητας στη θεώρηση της ποιότητας.
Στάης, Σ., Πυροβέτση, Μ.2004ΔΟΜΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΑ ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Σπίνος, Ε., Αποστόλου, Α., Λαζαρίδου, Ε.2012Μελέτη της ποικιλίας ζωοπλαγκτού της λιμνοθάλασσας Κουτάβου Κεφαλονιάς, και σύγκριση αποδοτικότητας δύο πλαγκτονικών διχτυών 150 μm και 90 μm
Σολωμού, Α., Σφουγγάρης, Α.2008ΦΥΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ
Σμυρνιώτη, Ε., Ρογδάκης, Γ.1986Δυνατότητες Διάθεσης Γ' Διαλoγής-Σκάρτου Ψαριού από την Εταναλιχθυόσκαλες για Νωπή Ιχθυοτροφή.
Σκούφας, Γ.2003Μαζική Νέκρωση Εδραίων Βενθικών Ζωικών Οργανισμών στο Βόρειο Αιγαίο
Σκουλικίδης, Ν., Γκρίτζαλης, Κ., Κουβαρντά, Θ., Κουσουρής, Θ.2003Ελληνικός δείκτης για την εκτίμηση και ταξινόμηση της οικολογικής ποιότητας των τρεχούμενων νερών σύμφωνα με την οδηγία ηλαίσιο για τα νερά 2000/60ΕΕ
Σκληβάγκου, Ε., Χατζηανέστης, Ι.2003Αλειφατικοί και πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες στα μύδια του Θερμαϊκού Κόλπου κατά την περίοδο 1997-2002
ΣΙΜΟΥ, Χ., ΤΣΑΣΗ, Γ., ΛΟΥΚΑ, Π., Παφίλης, Π., Βαλάκος, Ε. Δ.2008ΘΗΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΥΡΑΣ ΣΕ ΣΑΥΡΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Podarcis
Σιμελιάδου, E., Μπρόντερζεν, Μ. Μ., Οικονομίδης, Γ., Μπόμπορη, Δ. Χ.2012Επίδραση περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ιχθυοπανίδα του ποταμού Κομψάτου (σύστημα λίμνης Βιστωνίδας)
Σιαπάτης, Α., Χείλαρη, Α.2003Βάση δεδομένων ιχθυοπλαγκτού των Ελληνικών θαλασσών
Σιαπάτης, Α., Καραγκίτσου, Η., Καββαδάς, Σ., Παπακωνσταντίνου, Κ.2000Η Συμβολή των Ιχθυοπλαγκτονικών Ερευνών στον Εμπλουτισμό της Γνώσης της Ιχθυοπανίδας στην Περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου και Θρακικού Πελάγους
ΣΙΑΜΑΝΤΖΙΟΥΡΑΣ, Α. Δ., Τρούμπης, Α. Ι.2008ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σιακαβάρα, Κ.1997Δυναμικές Αλλαγές Παράκτιων Μακροβενθικών Πληθυσμών (Αγ. Πελαγία, Κρήτη)
Σεβαστού, Κ., Ντούνας, Κ.2000Μελέτη της Πανίδας των Πολυχαιτών στην Περιοχή Εξόδου του Υποθαλάσσιου Αγωγού Αστικών Λυμάτων της Πόλης του Ηρακλείου
Σεβαστού, Κ., Ελευθερίου, Α.2003Χωρικές και Εποχικές Διακυμάνσεις του Μειοβενθικού Οικοσυστήματος των Αμμωδών Παραλιών της Κρήτης
ΣΑΛΒΑΡΙΝΑ, Ι., Μπόμπορη, Δ. Χ., Στεργίου, Κ. Ι.2008ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ́ ́ΑΛΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ́ ́ ( ́ ́FISHING DOWN ́ ́) ΣΕ 4 ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΑΛΒΑΡΙΝΑ, Ι., Μπόμπορη, Δ. Χ., Στεργίου, Κ. Ι.2008ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ‘ΑΛΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ’ ΣΕ 4 ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
Σαγώνας, Κ., ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ, Σ., ΣΠΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, Φ., ΣΤΑΛΗΜΕΡΟΥ, Μ., Αναστασίου, Ι., Foufopoulos, J., Παφίλης, Π., Βαλάκος, Ε. Δ.2008ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΑΥΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Podarcis ΣΤΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Σαββίδης, Γ.1986Εντεροβακτηριοειδή των Ψαριών του Γλυκού Νερού με Ιδιαίτερη Μνεία στην Yersinia ruckeri Αιτιολογικό Παράγοντα της E.R.D. (Enteric Redmouth Disease).
Ρούσσης, Β., Βάγιας, Κ., Τσουκάτου, Μ., Μαρίνος, Λ.1997Θαλάσσια Χημική Οικολογία: Αρχές - Κατευθύνσεις - Εφαρμόγες
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ, O.2008ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΟΦΟΛΗΨΙΑΣ ΝΕΟΣΣΩΝ ΜΑΥΡΟΠΕΛΑΡΓΟΥ Ciconia nigra ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ, ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΔΑΔΙΑΣ.
Ρογδάκης, Ι., Κασπίρης, Π.2000Εποχιακή Εμφάνιση και Διατροφή των Ιχθυδίων Λαβρακιού (Dicentrarchus labrax) κατά την Είσοδο τους στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού
Ρογδάκης, Ι., Βαβαρούτα, Β., Αγγελής, Ι., Κούτρα, Ι., Λεονάρδος, Ι., Κατσέλης, Γ.2003Μορφολογική Συγκριτική Μελέτη της Τσιπούρας (Sparus aurata) από Τρεις Τύπους Καλλιέργειας στην Δυτική Ελλάδα
Ρογδάκης, Ι.2000ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥΣ ΛΙΜΝΩΝ ΜΕ ΚΕΦΑΛΟΕΙΔΗ
Ροβάτσος, Μ., ΜΗΤΣΑΙΝΑΣ, Γ., ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗ, Ε., Λυμπεράκης, Π., Γιαγιά-Αθανασοπούλου, Ε.2008ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ ΑΚΑΝΘΟΠΟΝΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Acomys minous
Ροβάτσος, Μ., ΜΗΤΣΑΙΝΑΣ, Γ., PASPALI, G., ORUCI, S., ΑΓΓΕΛΟΥ, Λ. Ξ., Γιαγιά-Αθανασοπούλου, Ε.2008ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΒΑΡΝΟΥΣ
Ροβάτσος, Μ., Γιαγιά-Αθανασοπούλου, Ε.2012Κρυμμένη βιοποικιλότητα: Η περίπτωση των χρωμοσωματικών φυλών του σκαπτοποντικού Microtus thomasi (Rodentia, Arvicolidae)
ΡΙΓΛΕΡ, Α., ΡΙΓΚΛΕΡ, Σ., Τράγος, Α., ΓΑΛΗΝΟΣ, Σ., Γιαννακόπουλος, Α., ΓΝΩΔΗΣ, Κ., ΤΣΑΝΑΚΑΚΗΣ, Γ., ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ, Γ.2008ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΦΕ ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
Ρεϊζοπούλου, Σ., Νικολαίδου, Α.2003Μέθοδοι Ανίχνευσης του Βαθμού Διατάραξης σε Λιμνοθαλάσσια Οικοσυστήματα

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith