ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort ascendingYearTitle
Βένου, Β., Αλέξη, Μ., Φουντουλάκη, Ε., Νέγκας, Ι.2000Σύγκριση Φυτικών Πρώτων Υλών Επεξεργασμένων με Εξώθηση και Ακατέργαστων σαν Συστατικών Τροφών Τσιπούρας (Sparus aurata L.)
Βένου, Β., Αλέξη, Μ., Αποστολόπουλο, Ι., Καστρίτση-Καθαρίου, Ι., Φουντουλάκη, Ε., Χατζηευσταθίου, Μ.2003Επίδραση της εξώθησης πρώτων υλών και πλήρων μιγμάτων τροφών στην πεπτικότητα των θρεπτικών συστατικών τους από την τσιπούρα Sparus aurata L.
Αργυρόπουλος, Ε., Halley, J. M.2006Μεταβλητότητα των Πληθυσμών Απειλούμενων Ειδών της Ελληνικής Πανίδας: Πόσο είναι Τυχαία και Πόσο Αντιστοιχεί σε Κάποια Πρότυπο;
Αργυροπούλου, Μ. Δ., Μπούτσης, Γ., Στάμου, Γ. Π.2012Ανάκαμψη των καλλιεργούμενων εδαφών μετά από διαταραχή και ο ρόλος του διαχειριστικού καθεστώτος (οργανικό-συμβατικό)
Αρβανιτίδης, Χ., Bellan, G., Δρακόπουλος, Π., Βαλαβάνης, Β., Ντούνας, Κ., Κούκουρας, Α., Ελευθερίου, Α.2003Ελέγχοντας υποθέσεις προτύπων βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα: Το παράγειγμα των βενθικών πολυχαιτών
Αρβανιτάκης, Γ., Pancucci, M. Α., Σύμπουρα, Ν., Στρεφτάρης, Ν., Ζενέτου, Α.2000Ο Όρμος της Ελευσίνας στα Πρόθυρα του 2000
Αποστολίδης, Α., ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ, Ι., Τριανταφυλλίδης, Κ.1996Genetic Differentiation and Phylogenetic Relationships Among Greek Brown Trout (S. trutta. L) Populations as Revealed by Sequence Analysis of Two Mitochondrial Segments
Αποστολίδης, Ν.1892Οι ιχθύες των γλυκέων υδάτων της Θεσσαλίας
Αποστολίδης, Ν.1896Επιστημονικός καθορισμός τω εν τω "Πουλολόγω"αναφερομένων πτηνών.
Αποστολίδης, Ν.1896Επιστημονικός καθορισμός τω εν τω "Πουλολόγω"αναφερομένων πτηνών.
Αποστολάκη, Ε., Τσαπάκης, Μ., Πήττα, Β., Παπαδοπούλου-Smith, K., Μαδή, Κ., Καρακάσης, Ι.2003Βιοφίλτρα σε εγκαταστάσεις ιχθυοτροφειών στην Κρήτη -  Ο ρόλος των οργανισμών fouling στην απορρόφηση θρεπτικών και σωματιδιακού υλικού
Αντωνιάδου, Χ., Μανούδης, Γ., Σαραντίδης, Σ., Κουτσένη, Β., Τρώντσιος, Γ., Κρεστενίτης, Ι., Χιντήρογλου, Χ.2003Βιοπαρακολούθηση των Βενθικών Συνευρέσεων της Υποπαραλιακής Ζώνης των ΒΑ Ακτών του Κόλπου Θεσσαλονίκης: Προκαταρκτικά Αποτελέσματα
Αντωνίου, Ζ., Παναγόπουλος, Δ., Δασενάκης, Μ.2003Χαλκός και Μαγγάνιο σε Ιστούς της Μεσογειακής Θαλάσσιας Χελώνας Caretta caretta
Αντωνίου, Α., Μογουλάς, Α., Πλατής, Π., Παπαματθαιάκης, Ι., Κωτούλας, Γ.2004ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Lepus europaeus ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Αντωνίου, Α.1996Οι σαύρες της Κύπρου.
Αντίπας, Β.1986Η Μεσογειακή φώκια
Ανδριόπουλος, Π., Ανδρεαδάκης, Α.2003Οι βιοδείκτες ως κριτήριο εκτίμησης της οικολογικής ποιότητας των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας
Αναστασοπούλου, A., Παπακωνσταντίνου, Κ.2006ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΜΑΤΗ (Chlorophthalmus agassizi)(B.1840) ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
Αναστασιάδου, Χ., Γκένας, Χ., Παπαστεργιάδου, Ε., Κάγκαλου, Ι., Λεονάρδος, Ι.2006Μελέτη των Ιχθύων και Κολυμβητικών Καρκινοειδών της Παρόχθιας Ζώνης της Λίμνης Παμβώτιδας: Μια Οικολογική Προσέγγιση
Αναστασίου, Ι., Λεγάκις, Α.2006Ανάλυση της Δομής και της Ποικιλότητας των Εδαφικών Κολεοπτέρων (Οικογένειες: Carabidae και Tenebrionidae) σε Ορεινά Οικοσυστήματα
Αναστασίου, Ι., Λεγάκις, Α.2008ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΩΝ Carabidae ΣΕ ΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΟΡΕΙΝΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΑ
Ανανιάδης, Κ.1949Η λίμνη του Αγίου Βασιλείου , Συμβολή εις την μελέτη των ιχθυοτροφών λιμνών της Μακεδονίας
Αναγνώστου, Χ., Γεωργακοπούλου-Γρηγοριάδου, Ε., Ζενέτου, Α., Καμπέρη, Ε., Καραγεώργης, Α., Κοντογιάννης, Χ., Πάγκου, Κ., Παναγιωτίδης, Π., Pancucci, Α., Σιώκου, Ι., Σύμπουρα, Ν., Χατζηανέστης, Ι., Ψυλλίδου-Γκιουράνοβιτς, Ρ.1997Η Κατάσταση του Θαλάσσιου Οικοσυστήματος του Όρμου και του Κόλπου της Θεσσαλονίκης και Παράμετροι που Συνιστούν Βασικούς Παράγοντες του Δυναμικού Αυτοκαθαρισμού του
Αναγνόπουλος, Ν., Λάγκης, Α.1984ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΟΝΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ
Αλμπανίδου, Β., Μερτζάνης, Γ., Μαζάρης, Α., Σγαρδέλης, Σ.2012Μελέτη καταλληλότητας και χρήσης ενδιαιτημάτων από την καφέ αρκούδα με την εφαρμογή Ανάλυσης Δικτύων και Μαρ- κοβιανών Αλυσίδων
Αλμπάνης, Τ., Κωνσταντίνου, Ι., Χελά, Δ., Λαμπροπούλου, Δ., Δήμου, Α., Σακελλαρίδης, Θ., Γιαννούλης, Γ., Ακριώτης, Τ.2006ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΟΜΕΝΩΝ ΔΙΦΑΙΝΥΛΙΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΒΙΑ ΠΟΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Αλιβιζάτος, Χ., Γκούτνερ, Β., Ρήγας, Ι., Αθανασιάδης, Α., Ζόγκαρης, Σ.2006Χειμερίνη Οικολογία του Στικταετού (Aquila clanga) στο Δέλτα Έβρου και στους Υγρότοπους Αμβρακικού
Αλεξανδρίδου, Λ., Μαχιάς, Α.1986Μελέτη της Βιολογίας του Penaeus kerathurus (Γάμπαρη) του Αμβρακικού Κόλπου
Αλέξη, Μ. Ν., Νέγκας, Γ., Φουντουλάκη, Ε., Παπουτσή, Ε., Γιαλαμάς, Γ., Ανδριοπούλου, Α., Γιαννούλης, Γ.2000Επίδραση Επιπέδου Διατροφής στην Ανάπτυξη, Εκμετάλλευση της Τροφής και Σύσταση Τσιπούρας (Sparus aurata)
Αλέξη, Μ., Θεοχάρη, Β., Παπαπαρασκευά-Παπούτσογλου, Ε., Φιλιόγλου, Μ.1984ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΤΡΟΦΩΝ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ Η ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΧΘΥΑΛΕΥΡΟΥ ΑΠΟ ΖΩΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ
Ακριτοπούλου, Ε., Γεροβασιλείου, Β., Σίνη, Μ., Κουτσούμπας, Δ.2012Συμβολή στην καταγραφή της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και διερεύνηση ανάπτυξης δικτύου θαλάσσιων καταφυγίων στον Άγιο Ευστράτιο (Βόρειο Αιγαίο)
Ακουμιανάκη, Ι., Ναλετάκη, Μ., Diliberto, S., Λαμπαδαρίου, Ν., Καρακάσης, Ι.2003Παρακολούθηση της επίδρασης των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον με τη χρήση κλάσεων μεγέθους της μακροπανιδικής βιομάζας
Ακουμιανάκη, Ι., Καρτσάκη, Ε., Γαλανόπουλος, Β., Ζούρος, Ε.2003Σήμανση Μιτοχονδρίων και in Situ Υβριδοποίηση mtDNA ως Εργαλεία για την Ταυτοποίηση Φύλου στα Μύδια (Γένος Mytilus)
Αθανασόπουλος, Θ., Ζόγκαρης, Σ., Παπανδρόπουλος, Δ.2003Η αλιευτική διαχείριση των λιμνοθαλασσών, οι αλιείς και τα ιχθυοφάγα πουλιά: η περίπτωση του Αμβρακικού
Αθανασόπουλος, Γ.1921Προσθήκη εις πίνακας πανίσκης.
Αθανασόπουλος, Γ.1921Προσθήκη εις πίνακας πανίσκης.
Αθανασόπουλος, Γ. Δ.1921Μέρος 2ο : Πίνακες παρατηρήσεων , ρευμάτων κλπ.
Αθανασόπουλος, Γ.1921Περιγραφή και καθορισμός Ιχθυοτροφείων τινών (Λίμνη Ιωαννίνων).
Αθανασόπουλος, Γ.1921Περιγραφή και στοιχεία ιχθυοτροφεία τινών (Λίμνη Βόλβης).
Αθανασόπουλος, Γ.1928Επί του προβλήματος της παρουσίας του Θύννου εις την Α. Μεσόγειον.
Αθανασόπουλος, Γ.1929I.Παρουσία διαβρωτικών παρασίτων εις ελληνικά ιχθυοτροφεία
Αθανασόπουλος, Γ.1929ΙΙ. Επί του είδους της τροφής ιχθύων του Φαληρικού Όρμου
Αθανασόπουλος, Γ.1934Δύο συμβολαί εις την γνώσιν της Ελληνικής ιχθυοπανίσκης.
Αθανασόπουλος, Γ.1934Δύο συμβολαί εις την γνώσιν της Ελληνικής ιχθυοπανίσκης.
Αθανασόπουλος, Γ. Δ.1964Πανίς
Αθανασοπούλου, Φ.2001Τα κυριότερα παρασιτικά νοσήματα των εκτρεφομένων ελληνικών θαλάσσιων ψαριών
Αθανασίου, Χ., Ποϊραζίδης, Κ.1990Μεσοχειμωνιάτικες παρατηρήσεις υδρόβιων πουλιών 1989 [Mid - winter counts 1989]
Αθανασίου, Α.1979Μελέτη των ευφαυσεωδών του Ν. Αιγαίου.
Αζμάνης, Π., Τσιακίρης, Ρ., Σιδηρόπουλος, Λ., Κωνσταντίνου, Π.2003Νεότερες παρατηρήσεις στου Γυπαετού (Gypaetus barbatus) στο ορεινό τόξο της Αριδαίας.
Αδαμοπούλου, Χ., Λεγάκις, Α.2002Η σημασία της οικολογικής έρευνας για τη διατήρηση των ειδών: η περίπτωση της σαύρας Podarcis milensis στη Μήλο

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith