ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort ascendingYearTitle
Τσιαφούλη, Μ., Αργυροπούλου, Μ., Στάμου, Γ., Σγαρδέλης, Σ.2004BΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
Τσιαφούλη, Μ., Αργυροπούλου, Μ., Στάμου, Γ. Π., Σγαρδέλης, Σ.2006Βιοποικιλότητα των Carabidae (Coleoptera) σε Οργανικά και Συμβατικά Αγρο-Οικοσυστήματα
Τσιαφούλη, Μ., Αργυροπούλου, Μ., Στάμου, Γ. Π., Σγαρδέλης, Σ.2008ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΝΗΜΑΤΩΔΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Τσιαφούλη, Μ., Thebault, E., De Ruiter, P., Van der Putten, V., Birkhoefer, K., Σγαρδέλης, Σ.2012Ποικιλότητα στα εδαφικά τροφικά πλέγματα και εντατικοποίηση χρήσεων γης
ΤΣΙΑΟΥΣΗ, Β., ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, Μ.1994ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΓΙΤΗ
Τσιακίρης, Ρ., Στάρα, Κ.2006Οροπέδια Κεντρικού Ζαγορίου. Ενας Ορνιθολογικός Παράδεισος στα Περιθώριο του Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου
Τσερπές, Γ., Περιστεράκη, Π.2000Ενδείξεις για την Ύπαρξη Γεννητικών Πεδίων του Ξιφία (Xiphias gladius L.) στην Ανατολική Μεσόγειο
Τσεκούρας, Σ. Ν., Κοτζαμάνης, Ι., Ανδριοπούλου, Α., Houlihan, D. F., Αλέξη, Μ.2003Επίδραση διαιτών που περιέχουν συμπληρωματικά ένζυμα, στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της τρoφής από το λαβράκι Dicentrarchus labrax
Τσεκούρας, Σ. Ν., Houlihan, D. F., Αλέξη, Μ. Ν.2003Επίδραση Διαιτών με Διαφορετικές Αναλογίες Αμινοξέων/Πρωτεΐνης στην Ανάπτυξη, Πεπτικότητα Πρωτεϊνική Ανάπτυξη και Δράση των Αμινοξέων στην Τσιπούρα Sparus aurata
Τσαχαλίδης, Ε., Σφουγγάρης, Α., Μπίρτσας, Π., Γιαννακόπουλος, Α.2006Παρούσα Κατανομή και Πληθυσμοί του Αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica) στην Οροσειρά της Ροδόπης
Τσαπάρης, Δ., ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ, Σ., ΝΤΟΛΚΑ, Ε., Λεγάκις, A.2008ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΩΝ (Capreolus capreolus) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΠΡΑΝΟΣΩΡΩΝ (FAECAL STANDING CROP-FSC)
Τσαπάρης, Δ., Fric, J., Kristoffersen, J. B., Καρρής, Γ., Κασαπίδης, Π.2012Γενετική δομή και πρότυπα διαφοροποίησης των πληθυσμών του αρουραίου (Rattus rattus) σε συμπλέγματα νησιών και βραχονησίδων των ελληνικών θαλασσών
Τσαπάρας, Ν., Μαρκοπούλου-Διακαντώνη, Α.2000Κοραλλιογενείς Σχηματισμοί του Τορτονίου στη Νήσο Γαύδο. Στρωματογραφία - Παλαιοοικολογία
Τσαγκαράκης, Κ., Μαχιάς, Α., Καρακάσης, Ι., Σωμαράκης, Σ.2006ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΙΔΗ-ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΜΕ ΤΡΑΤΑ
Τσαγκαράκης, Κ., Λυμπεράκης, Π., Μωυσής, Μ.2004ΘΗΡΕΥΣΗ ΣΕ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ LACERTIDAE
Τσαγκάρη, Α., Στρογγυλούδη, Ε., Παπαθανασίου, Ε.2003Μετρήσεις βιοχημικών δεικτών ρύπανσης σε μύδια Mytilus galloprovincialis από παράκτιες περιοχές στον Σαρωνικό Κόλπο
Τσαγκάρη, Α., Παπαθανασίου, Ε.2000Μεταβολές σε Φυσιολογικές και Βιοχημικές Παραμέτρους Μυδιών Mytilus galloprovincialis Τοποθετημένων σε Επιβαρυμένη με Βαρέα Μέταλλα Περιοχή (Λάρυμνα, Β. Ευβοϊκός)
Τσαγκάρη, Κ., Moate, R., Νικολαίδου, Α., Παπαθανασίου, Ε.1997Παρουσία Βαρέων Μετάλλων σε Κυτταρικά Οργανίδια Νεφρού και Πεπτικού Αδένα Μυδιών Mytilus galloprovincialis από τον Όρμο της Λάρυμνας (Β. Ευβοϊκός)
Τσίτσικα, Ε. Β., Μαραβέλιας, Χ. Δ.2006ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΓΡΙ-ΓΡΙ
Τσίκληρας, Α., Συλαίος, Γ., Κουτράκης, Ε., Αργυροκαστρίτης, Α., Παπανεωνίου, Β., Καλλιανιώτη, Φ., Καμίδης, Ν., Καλλιανιώτης, Α.2003Θερινή Κατανομή του Ιχθυοπλαγκτού στον Κόλπο Καβάλας και ο Ρόλος της Κυκλοφορίας των Υδάτων (Βόρειο Αιγαίο)
Τσάμης, Ε., Μυτιληναίου, Χ., Καββαδάς, Σ.2006COMPARISON OF BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF RED MULLET (MULLUS BARBATUS L., 1758) TRAWL LANDINGS IN THE SARONIKOS GULF AND THE S.E. IONIAN SEA
Τρυφωνόπουλος, Γ., Θάνου, Ε., Χονδρόπουλος, Β., Φραγγεδάκη–Τσώλη, Σ.2008ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΑΣΠΑΛΑΚΑ (ΓΕΝΟΣ Talpa): ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΥΠΟΕΙΔΟΣ;
Τρυφωνόπουλος, Γ., Θάνου, Ε., Φραγγεδάκη–Τσώλη, Σ., Χονδρόπουλος, Β.2004ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΠΤΟΠΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Microtus (RODENTIA, ARVICOLIDAE) ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ mtDNA
Τριχάς, Α., Καλτσάς, Δ., ΧΑΤΖΗΜΑΝΟΛΗΣ, Σ.2008ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Dendarus latreille 1829 (Coleoptera: Tenebrionidae) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΚΥΠΡΟ
Τριανταφυλλίδης, Κ., Καρακούδης, Ι., Αποστολίδης, Α.1996ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ (Salmo trutta L.) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τριανταφυλλίδης, Σ., Ακριώτης, Τ.2012Σύγκριση της πανίδας μεγάλων θηλαστικών δύο περιοχών της οροσειράς Ροδόπης με διαφορετικό τύπο βλάστησης
Τριανταφυλλίδης, Α., Garcia-Vazquez, E., Perez, J., Alvarez, P., Rico, C., Fox, C., Lopes, P., Teia, A., Καραϊσκου, Ν., Τριανταφυλλίδης, Κ.2003Γενετική ταυτοποίηση ψαριών με τη βοήθεια ειδο-ειδικών δεικτών DNA για τον υπολογισμό της βιομάζας και την εξακρίβωση της εμπορικής νοθείας
Τριανταφυλλίδης, Κ.2000ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΩΝ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ, ΣΟΛΟΜΟΥ & ΑΣΤΑΚΟΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τραμπίδου, Γ., Φλώρου, Ε., Χαλούλου, Χ., Σταματελάτος, Ι.2000Μεταφορά Ραδιονουκλιδίων από την Υδάτινη Φάση στους Οργανισμούς στο Θαλάσσιο Περιβάλλον
Τράμπα, Γ.1984Η ΧΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ Β.Δ. ΕΛΛΑΔΑ
Τράμπα, Γ.1986Προβλήματα Χελοκαλλιέργειας και Τρόποι Αντιμετώπισης τους
ΤΟΥΡΑΚΗ, Μ., ΡΗΓΑΣ, Π., ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ, Π., ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ, Κ.1994ΤΑ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ, Κ., Στάμου, Γ. Π.2008ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΤΑΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟΠΟΔΩΝ
Τογρίδου, Α., Μαζάρης, Α., Παντής, Γ., Ματσίνος, Γ.2004ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΤΟΠΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Τιγκίλης, Γ.2003Προκαταρκτικά Στοιχεία για τη Βιολογία και Οικολογία της Ποταμοσαλίαρας, Blennius fluviatilis, Asso 1801, σε δύο Χαρακτηριστικές Ελληνηκές Λίμνες
ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ, Ο., ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ, Σ., Μυλωνάς, Μ.2008ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΦΘΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΑΚΙΝΑΣ (Buteo buteo) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ (Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ) ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Τζανάτος, Ε., Γκάνιας, Κ., Ίσαρη, Σ., Ράμφος, Α., Σωμαράκης, Σ., Μαχιάς, Α., Κουτσικόπουλος, Κ., Φραγκοπούλου, Ν.2003Φυσικά και βιολογικά χαρακτηριστικά των παράκτιων περιοχών της Κεντρικής Ελλάδας κατά το αναπαραγωγικό μέγιστο της σαρδέλας
ΤΑΧΟΣ, Β., Γιακουμή, Σ., Οικονόμου, Α. Ν., Ζόγκαρης, Σ., Χατζηνικολάου, Γ., ΚΟΜΜΑΤΑΣ, Δ., ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ, Ν., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Ε., Καλογιάννη, Ε., ΒΑΡ∆ΑΚΑΣ, Λ.2008ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ.
Σώρρα, Β., Κουτσικόπουλος, Κ., Φραγκοπούλου, Ν., Λυκάκης, Ι.2000Η Κατανομή του Μεσοζωοπλαγκτού και Ιχθυοπλαγκτού σε Δύο Περιοχές του Πατραϊκού Κόλπου με Διαφορετική Υδρολογία
Σώκος, Χ. Σ., Βερεσόγλου, Δ., Μαμώλος, Α.2012Οικολογία και διαχείριση πτηνών σε σύμπλοκο γεωργικού και υγροτοπικού μεσογειακού οικοσυστήματος
Σύμπουρα, Ν., Ζενέτου, Α., Pancucci-Παπαδοπούλου, Μ. Α., Παπαθανασίου, Ε.2000Η Εξέλιξη των Βενθικών Βιοκοινωνιών στο Χώρο Απόρριψης Μεταλλευτκών Σκωριών στο Β. Ευβοϊκό Κόλπο
Σύμπουρα, Ν., Ζενέτου, Α.2003Ανάπτυξη ενός νέου βιοτικού δείκτη (Bentix Index) για την εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης των βενθικών οικοσυστημάτων
Σύμπουρα, Ν.1997Η Ταξινομική Ομάδα των Βενθικών Πολυχαίτων (Polychaeta) ως Δείκτες Ποικιλότητας των Θαλασσίων Οικοσυστημάτων
Σωτηρόπουλος, Κ., Λεγάκις, Α., Πολυμένη, Ρ.2004ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΛΠΙΚΟΥ ΤΡΙΤΩΝΑ (Triturus alpestris) ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Σωτηρόπουλος, Κ., Ελευθεράκος, Κ., Τσαπάρης, Δ., Γεωργιάδης, Χ., Πολυμένη, Ρ., Λεγάκις, Α.2006Μελέτη Μεταπληθυσμών των Αμφιβίων Triturus carnifex macedonicus και Triturus vulgaris graecus στο Κεντρικό Ζαγόρι: Χωρική Κατανομή του Μέγεθους των Υποπληθυσμών
Σωμαράκης, Σ., Μαχιάς, Α., Κουτσικόπουλος, Κ., Μαραβέγια, Ε., Γιαννουλάκη, Μ., Τσιμενίδης, Ν.2000Κατανομή του Γάυρου και των Πεδίων Αναπαραγωγής του στο Κεντικό Αιγαίο και Ιόνιο
Σωμαράκης, Σ.2003Η Συνάφεια των Ιχθυονυμφών των Σκομβροειδών με τον Αντικυκλώνα της Σαμοθράκης
ΣΩΚΟΣ, Χ., ΜΗΛΗΣ, Χ., Τσαχαλίδης, Ε., Μπίρτσας, Π., ΚΑΣΤΟΡΗΣ, Α.2008Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΓΑΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥ (LEPUS EUROPAEUS) ΣΤΗΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Σφουγγάρης, Α. Ι., Σολωμού, Α.2012Απογραφή της ζωικής ποικιλότητας (ορνιθοπανίδα και πανίδα θηλαστικών) σε δυο περιοχές μεταλλευτικής δραστηριότητας της Μαγνησίας
Σφουγγάρης, Α., Γκαραβέλη, Α., Γιαννακόπουλος, Α.2006Προσδιορισμός και Χαρτογράφηση της Εξάπλωσης του Ζαρκαδιού και του Αγριόχοιρου στο Τμήμα της Εγνάτιας Οδού Παναγιάς-Γρεβενών

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith