ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΩΛΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑΣ Caretta caretta ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΗΣ (ΝΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ), ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2003

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2004
Authors:Μπαζίγου, Φ., Τενεκετζής, Κ., Μαργαριτούλης, Δ., Κόκκορης, Γ. Δ., Κουτσούμπας, Δ.
Conference Name:ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - Βιοποικιλότητα & Πλανητική Αλλαγή
Date Published:18-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Publisher:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Conference Location:ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Keywords:Caretta caretta, Ionian, nesting, Peloponesse, sea turtle, αναπαραγωγή, θαλάσσια χελώνα, Ιόνιο, Πελοπόννησος, φωλιά
Taxonomic name: 
Thu, 2018-04-05 12:31 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith