Ziphius cavirostris

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

1α. Επιστημονικό όνομα: 
Ziphius cavirostris G. Cuvier, 1823
1β. Συνώνυμα: 

----------

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Ζιφιός
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Cuvier’s Beaked Whale
2α. Τάξη: 
Cetacea
2β. Οικογένεια: 
Ziphiidae
3i. Εξάπλωση: 

Στη Μεσόγειο είναι συνήθως παρών όπου υπάρχει απότομη κατωφέρεια, ωστόσο απαντάται σπάνια και η παρουσία του είναι γνωστή κυρίως μέσω εκβρασμών με εξαίρεση τις περιοχές της Ελληνικής Τάφρου και της θάλασσας της Λιγουρίας.

Στην Ελλάδα απαντάται με συγκριτικά υψηλή συχνότητα κατά μήκος της Ελληνικής Τάφρου και ιδιαίτερα των ακτών της Νοτίου Κρήτης (από τα δυτικά των Ιονίων Νήσων και της Πελοποννήσου έως τα νότια της Κρήτης και τη Ρόδο), ενώ εκβρασμοί αλλά και παρατηρήσεις έχουν καταγραφεί και στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο (Frantzis and Alexiadou, 2003).

Αλιευτικά πεδία ΦΑΟ: Κεντρική Μεσόγειος (Υποπεριοχή 37.2) - Ιόνιο (37.2.2) και Ανατολική Μεσόγειος (Υποπεριοχή 37.3) - Αιγαίο (37.3.1).

3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Ανεπαρκώς Γνωστά (DD)
3β. Κριτήρια: 
-----------
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για την εκτίμηση της κατάστασης του είδους.

Αλλαγή κριτηρίων του Κόκκινου Βιβλίου.

5. Λόγοι αλλαγής από προηγούμενη αξιολόγηση: 
6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
03.08.2008
8α. Αξιολογητές: 
Γ. Παξιμάδης, Α.Φραντζής.
8β. Ελεγκτές: 
-----------
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

----------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

-------------

9γ. Πληθυσμός: 

Ο Μεσογειακός πληθυσμός ζιφιών διαφέρει γενετικά από αυτούς του Ατλαντικού. Δεδομένου δε ότι δεν απαντάται στα στενά του Γιβραλτάρ, οι ζιφιοί της Μεσογείου θεωρούνται υποπληθυσμός και με τη γεωγραφική έννοια (Reeves and Notarbartolo di Sciara, 2006).

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

7.1. Ανοιχτή θάλασσα. Σε βάθη από 500 – 1,500 μ. και σε απόσταση από 2 έως 36 χλμ. από την ακτή (Frantzis et al., 2003).
Οι ζιφιοί στη Μεσόγειο τρέφονται σχεδόν εξ’ολοκλήρου με μεσοπελαγικά και βαθυπελαγικά καλαμάρια (Frantzis and Alexiadou, 2003). Οι καταδύσεις που κάνουν προκειμένου να αλιεύσουν καλαμάρια φθάνουν μέχρι και τα 2,100μ σε υποβρύχια λασπώδη ηφαίστεια στην ανατολική Μεσόγειο (Woodside et al., 2006)
Το μέσο μήκος και ενός ενήλικου ζιφιού είναι 6μ και το βάρος του 3 τόνοι, αν και στην Ελλάδα το μέγιστο μήκος που έχει μετρηθεί είναι 5,4 μ. και 5,1 μ. για αρσενικά και θηλυκά αντίστοιχα. Η γνώση σχετικά με τον κύκλο αναπαραγωγής τους είναι περιορισμένη, Φθάνουν σε ηλικία αναπαραγωγής στα 5,2 μ.  – 5,5 μ., ενώ η μέγιστη ηλικία τους είναι άγνωστη αν και ξεπερνά τα 36 χρόνια (Frantzis and Alexiadou, 2003).

9δii. Ενδιαίτημα και οικολογία (λίστα): 
9εi. Απειλές (κείμενο): 

- Παρεμπίπτουσα αλιεία, κυρίως από πελαγικά αφρόδιχτα για ξιφίες, τα οποία είναι πλέον παράνομα στη Μεσόγειο.
- Κατάποση πλαστικών σακουλών
- Ηχορύπανση από θαλάσσια κυκλοφορία, παράνομη αλιεία με δυναμίτη, στρατιωτικές ασκήσεις και γεωλογική έρευνα (Reeves and Notarbartolo di Sciara, 2006)
- Θνησιμότητα από τη χρήση στρατιωτικών σόναρ (Mid and Low Frequency Active Sonar, Σόναρ Μέσων και Χαμηλών Συχνοτήτων) (Frantzis, 1998; Frantzis, 2004).

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Οδηγία των Οικότοπων 92/43/ΕΟΚ (Annex IV), Σύμβαση Βέρνης (Appendix IΙ), Βόννης (Appendix I), CITES (Appendix I), Βαρκελώνη (Annex II) και Συνθήκη ACCOBAMS.

9ζ. Χρήση: 

------------

10. Βιβλιογραφία: 

• Frantzis A., 1998. Does acoustic testing strand whales? Nature, 392: 29.

• Frantzis Α., Alexiadou P. Cetaceans of the Greek Seas. HCMR Monographs on Marine Sciences. Athens, 2003.

• Frantzis A., Alexiadou P., Paximadis G., Politi E.  Gannier A., Corsini-Foka M. 2003. Current knowledge on the cetacean fauna of the Greek Seas. J. Cetacean Res. Manage. 5(3):219-232.

• Frantzis A., 2004. The first mass stranding that was associated with the use of active sonar (Kyparissiakos Gulf, Greece, 1996). In: Proceedings of the workshop: " Active sonar and cetaceans ". 8 March 2003, Las Palmas, Gran Canaria. ECS newsletter 42 (special isssue): pp. 14-20.

• Reeves R., Notarbartolo di Sciara G. (compilers and editors). 2006. The status and distribution of cetaceans in the Black Sea and Mediterranean Sea. IUCN Centre for Mediterranean Cooperation, Malaga, Spain. 137 pp.

• Woodside J.M., David L., Frantzis A., Hooker S.K. 2006. Gouge marks on deep-sea mud volcanoes in the eastern Mediterranean: Caused by Cuvier’s beaked whales? Deep-Sea Research I 53 (2006) 1762–1771

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

7. Θαλάσσια

7.1. Ανοιχτά 

Bi. Δράσεις διαχείρισης (υπάρχουν): 
Tue, 2019-09-03 13:05 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith