ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΔΗΜΙΚΗ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ.

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2008
Authors:ΒΑΡ∆ΑΚΑΣ, Λ., Γιακουμή, Σ., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Α. Ν., Χατζηνικολάου, Γ., ΖΟΓΚΑΡΗΣ, Σ., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Ε., ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ, Ν., ΚΟΜΜΑΤΑΣ, Δ., Καλογιάννη, Ε., KΑΡΑΟΥΖΑΣ, Ι., ΣΚΟΥΛΙΚΙ∆ΗΣ, Ν., ΤΑΧΟΣ, Β.
Conference Name: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία
Date Published:9-12 Οκτωβρίου
Publisher:Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας & Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας.
Conference Location:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Keywords:fish, Peloponissos, river, Ευρώτας, ιχθυοπανίδα, Πελοπόννησος, πόταμος, ψάρι
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith