ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort ascendingYearTitle
Μπουργουτζάνη, Φ.1984ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Κουσουρής, Θ., Διαπούλης, Α., Φώτης, Γ.1984Η ΥΔΡΟΒΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΙΧΘΥΟΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ
Κουσουρής, Θ., Φώτης, Γ.1984Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΩΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΙΜΝΕΣ
Κλαουδάτος, Σ., Αποστολόπουλος, Ι.1984ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΤΕΡΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Καστρίτση-Καθάριου, Ι., Κωνσταντουλάκης, Π., Κιόρτσης, Β.1984ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΥΓΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΥΣΤΕΙΣ ARTEMIA
Antoniou, A., Valavanis, V. D., Syranidou, E., Magoulas, A., Kotoulas, G.2012LANDSCAPE GENETICS OF EUROPEAN BROWN HARE POPULATIONS OF CRETE
Θεσσαλού-Λεγάκη, Μ., Κεντούρης, Κ.1984ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ Callianassa tyrrhena (PETAGNA, 1972) (Crustacea, Decapoda)
Armeni, E., Kontogeorgos, G., Xirouchakis, S.2012BIOCOMMUNITY OF OWLS IN MEDITERRANEAN AGROSYSTEMS
Foufopoulos, J.2012LINKING ECOLOGICAL PROCESSES WITH BIODIVERSITY PATTERNS IN THE AEGEAN SEA: FROM INDIVIDUAL POPULATIONS TO REGIONAL SPECIES ASSEMBLAGES
Zogaris, S., Chatzinikolaou, Y., Koutsikos, N., Kalogianni, E., Giakoumi, S., Vardakas, L., Kommatas, D., Tachos, V., Kapakos, Y., Economou, A. N.2012IMPORTANT FISH AREAS: DEVELOPING A METHOD FOR A RAPID ICHTHYOLOGICAL CONSERVATION EVALUATION IN INLAND WATERS IN GREECE
Zogaris, S., Chatzinikolaou, Y., Oikonomou, E., Koutsikos, N., Vardakas, L., Giakoumi, S., Beaumont, W. R. C., Economou, A. N.2012INLAND FISHES IN CYPRUS: SITE-SPECIFIC ASSEMBLAGES AND DISTRIBUTIONS
Zakkak, S., Trichas, A., Kati, V.2012ESTIMATING GROUND BEETLE (COLEOPTERA: CARABIDAE) COMMUNITY COMPOSITION IN ABANDONED LAND IN THE AREA OF PINDOS MOUNTAINS: ARE BIOGEOGRAPHICAL OR HUMAN DRIVEN PARAMETERS MORE IMPORTANT?
Xirouchakis, S. M.2012MONITORING FREQUENCY & BREEDING SUCCESS OF THE GRIFFON VULTURE (GYPS FULVUS) COLONIES IN CRETE
Votsi, N. - E. P., Mazaris, A. D., Kallimanis, A. S., Pantis, J. D.2012COMBINED NETWORK OF BIODIVERSITY AND ACOUSTIC VALUE IN GREECE
ROTH, J. R.1855Spicilegium molluscorum orientalium annis 1852 et 1853 collectorum.
Homeyer,1854Hirundo rufuta Temm., die rothhalsige Gebirgsschwalbe als europäischer Brutvogel.
Erhard, D.1857II Notizen, briefliche Mittheilungen etc. von Dr Erhard
Pfeiffer, L.1856Bericht über weitere Mittheilungen des Herrn Zelebor
Th., K. R. Ü. P. E. R.1860Ueber Aquila Bonellii in Griechenland
Th., K. R. Ü. P. E. R.1860Die Schwalben Griechenlands
POWYS, T. H. O. M. A. S.1860Notes on Birds observed in the Ionian Islands, and the Provinces of Albania proper, Epirus, Acarnania, and Montenegro.
Ζαλαχώρη, Ε.1984ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΗΣ Artemia salina
Κουσουρής, Θ., Νταουλάς, Χ.1984ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ''ΚΡΕΜΑΣΤΑ''. ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.
Κουσουρής, Θ.1984ΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΙΜΝΕΣ
Κουσουρής, Θ.1984ΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΙΩΚΑΕ,1984ΟΙ ΜΕΔΟΥΣΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νταουλάς, Χ.1984ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ RUTILUS ALBURNOIDES HELENICUS STEPHANIDIS (PISCES, CYPRINIDAE) ΣΤΗΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ
Νταουλάς, Χ., Κουσουρής, Θ.1984ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ RUTILUS PLEUROBIPUNCTATUS STEFANIDIS (PISCES, CYPRINIDAE) ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ
Τράμπα, Γ.1984Η ΧΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ Β.Δ. ΕΛΛΑΔΑ
Τσιμενίδης, Ν., Καραγκίτσου, Η.1984ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΑΡΔΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΓΑΥΡΟΥ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ
Αλέξη, Μ., Θεοχάρη, Β., Παπαπαρασκευά-Παπούτσογλου, Ε., Φιλιόγλου, Μ.1984ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΤΡΟΦΩΝ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ Η ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΧΘΥΑΛΕΥΡΟΥ ΑΠΟ ΖΩΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ
Αναγνόπουλος, Ν., Λάγκης, Α.1984ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΟΝΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ
Παπαθανασίου, Ε., Αναγνωστάκη, Κ., Κατοπόδη, Τ.1984ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ Aurelia aurita ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Παπαδοπούλου, Κ., Ανδρεώτης, Ι., Γιαννόπουλος, Κ.1984ΜΕΛΕΤΗ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΓΚΤΟΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΙΔΗ TRACHURUS MEDITERRANEUS ΚΑΙ BOOPS BOOPS TOY AIΓΑΙΟΥ
Παπούτσογλου, Ε., Αλέξη, Μ.1984ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΗΤΑ ΣΙΤΗΡΕΣΙΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ
Φώτης, Γ., Κουσουρής, Θ., Παπαχρήστου, Ε.1984ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Μαργαριτούλης, Δ.1984Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΧΕΛΩΝΑ Caretta caretta: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΩΡΙΜΑ ΘΗΛΥΚΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΦΩΛΙΑΖΟΥΝ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ
Valakos, S. D., Pafilis, P.2005THE VERTEBRATE FAUNA OF LESBOS ISLAND: AN EXAMPLE OF THE HIGH BIODIVERSITY OF THE NORTH EAST AEGEAN ISLANDS
Zouros, E.2005THE THREE PHASES OF BIOLOGICAL THINKING AND THE GENETIC TOOLS IN THE SCIENCE OF THEOPHRASTUS
Vokou, D.2005THE GREEK ENVIRONMENT AND THE CONSERVATION OF BIODIVERSITY
Koukouras, A., Kitsos, M. - S., Kirmitzoglou, I., Chartosia, N.2004Development of an updating information system on Decapoda Crustacea museum collections, useful in research and education
Zouros, E.2002HOW MAY THE DOUBLY UNIPARENTAL INHERITANCE (DUI) OF mtDNA PROMOTE POPULATION DIFFERENTIATION AND SPECIATION IN MARINE BIVALVES
Tryfonopoulos, G. A., Chondropoulos, B. P., Fraguedaki-Tsoli, S. E.2002GENETIC POLYMORPHISMS AMONG POPULATIONS OF HOUSE MOUSE, MUS MUSCULUS DOMESTICUS (MAMMALIA, RODENTIA), FROM THE RB SYSTEM OF NORTH PELOPONNISOS, GREECE
Thanou, E., Fraguedaki-Tsoli, S. E., Chondropoulos, B. P.2002INTER- AND INTRAPOPULATION mtDNA VARIATION OF THE VOLE MICROTUS (TERRICOLA) THOMASI (MAMMALIA, RODENTIA) IN GREECE
Sfenthourakis, S., Giokas, S.2002NESTED PATTERNS OF INSULAR DISTRIBUTIONS AND THEIR IMPLICATIONS FOR CONSERVATION
Sarris, D., Tiniakou, A., Chondropoulos, B.2002ECOLOGICAL INVESTIGATION AND EVALUATION OF BIODIVERSITY IN TWO SMALL WETLANDS IN THE COASTAL AREA OF MT.VARSOVA (AETOLOAKARNANIA, WESTERN GREECE)
Rizou, E., Giagia-Athanasopoulou, E., Mitsainas, G., Stamatopoulos, C.2002CHROMOSOMAL VARIABILITY AND CYTOGEOGRAPHY OF THE VOLE MICROTUS THOMASI (RODENTIA: ARVICOLIDAE) IN GREECE
Parmakelis, A., Mylonas, M.2002MOLECULAR PHYLOGENY OF GENUS MASTUS (GASTROPODA, PULMONATA, BULIMINIDAE)
Nikula, R., Väinölä, R.2002PHYLOGEOGRAPHY OF CERASTODERMA GLAUCUM (BIVALVIA:CARDIIDAE) ACROSS EUROPE, FROM THE PONTOCASPIAN TO THE BALTIC SEA: A MAJOR BREAK IN THE EAST MEDITERRANEAN
Mitsainas, G., Giagia-Athanasopoulou, E.2002CURRENT KNOWLEDGE UPON THE DISTRIBUTION OF THE ROBERTSONIAN POLYMORPHISM IN GREEK POPULATIONS OF MUS MUSCULUS DOMESTICUS (RODENTIA:MURIDAE)

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith