ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Pagesort descendingAuthorsYearTitle
Baudi, F.1869Coleopterorum messis in insula Cypro et Asia minore ab Eugenio Trugui congregatae recensitio: de Europaeis notis quibusdam addits. Teil 2.
Baudi, F.1870Coleopterorum messis in insula Cypro et Asia minore ab Eugenio Trugui congregatae recensitio: de Europaeis notis quibusdam addits. Teil 3.
Baudi, F.1871Coleopterorum messis in insula Cypro et Asia minore ab Eugenio Trugui congregatae recensitio: de Europaeis notis quibusdam addits. Teil 4.
Baudi, F.1873Coleopterorum messis in insula Cypro et Asia minore ab Eugenio Trugui congregatae recensitio: de Europaeis notis quibusdam addits. Teil 5.
Piochard, B. C.1875Catalogue raisonne des Coleopteres de la Syrie et de l' ile de Chypre
Biddulph, J.1884On the wild sheep of Cyprus.
Boulenger, G. A.1888On reptiles and batrachians from Cyprus.
Guiillemard, F. H. H.1888Ornithological notes of a tour in Cyprus in 1887
Lilford,, Lord,1889A list of the birds of Cyprus.
Monterosato, .1899Coquilles Marines de Chypre.
Major, C. J. Forsyth1902On the Pygmy Hippopotamus from thw Pleistocene of Cyprus.
Barret-Hamilton, G.1903The Hares of Crete and of Cyprus.
Bate, D.1903The mammals of Cyprus.
Bate, D.1903On the ocurrence of Acomys on Cyprus.
Bate, D. M. A.1903Preliminary Note on the Discovery of a Pigmy Elephant in the Pleistocene of Cyprus.
Bate, D. M. A.1903On the Extinct Species of Genet (Genetta plesictoides, sp.n.) from the Pleistocene of Cyprus.
Bate, D. M. A.1903Preliminary note on the discovery of a Pigmy elephant in the Pleistocene Cyprus
Mitchell, P. C.1903Notes on the Cypriot Spiny mouse.
Woodward, H.1903Cave hunting in Cyprus.
Bate, D. M. A.1904Further Note of the Remains of Elephas cypriotes, from a Cave-Deposit in Cyprus.
Bate, D. M. A.1904Further Note of the Remains of Elephas cypriotes, Bate, from a Cave-Deposit in Cyprus.
Bate, D. M. A.1904Further Note of the Remains of Elephas cypriotes, Bate, from a Cave-Deposit in Cyprus.
Bate, D. M. A.1904On the ossiferous Cave - deposits of Cyprus
Reitter, E.1905Ueber die Stenichnus - Arten von der Insel Cypern
Bate, D. M. A.1906The Pigmy Hippopotamus of Cyprus.
Bucknill, J. A.0On the ornithology of Cyprus.
Boulenger, G. A.1910The reptiles and amphibians from Cyprus
Boulenger, G. A.1910A list of the Reptiles and Batrachians of Cyprus
Bucknill, J. A.1910On the ornithology of Cyprus - Part II
Zuercher, C.1911Nouvelles especes de Coleopteres de Chypre et d' Asie Mineure
Holmboe, J.1914Studies on the Vegetation of Cyprus
Rebel, H.1916Ueber die Lepidopterenfauna Cypern.
Rebel, H.1926Heterocerenausbeute von der Insel Cypern.
Rebel, H.1927Beitrag zur Lepidopterenfauna der Insel Cypern.
Rebel, H.1928Zur Lepidopterenfauna Cypern
Bucknill, J. A. S.1930Natural History and Sport : Historical, Sport, Mammalia, Reptilia and Batrachians, Flora (Part V I I )
Horn, W.1931Zur Kenntnis der Cicindelen-Fauna von Cypern, Syrien, Sizilien, Δgypten und Sόdgriechenland.
Aziz, M.1934The Anopheline Mosquitoes of Cyprus
Haas, F.1934Ueber einige Landschnecken von Zypern.
Uvarov, B. P.1936New Orthoptera from Cyprus.
Werner, F.1936Reptiles from mount Troodos, Cyprus.
Wilkinson, D. S.1937A new species of Apanteles (Hym. Brac.) bred from Myelois ceratoniae attacking carobs in Cyprus
Rebel, H.1939Zur Lepidopterenfauna Cyperns
Orchymont, A.1940Palpicornia de Chypre.
J. Browne, B. -1944A contribution to the Knowledge of the Apioninae of Cyprus ( Coleoptera : Curculionidae)
Adler, S.1946The sandflies of Cyprus (Diptera)
Orchymont, A.1946Palpicornia de Chypre (Supplement)
Lindberg, H.1948On the insect fauna of Cyprus. Part 1. Results of the expedition of 1939 by Harald, Hakan and P.H. Lindbergh.
Wiltshire, E. P.1948Middle East Lepidoptera IX : Two new forms or species and thirty- five new records from Cyprus.
Lindbergh, H.0On the insect fauna of Cyprus. Results of the expedition of 1939 by Harald, Hakan and P.H. Lindbergh. I. Introduction.

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith