ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Pagesort descendingAuthorsYearTitle
Hatziathanasiou, A.2006Practices of Wild Fauna Management in Protected Areas of Europe
Panayotopoulou, M., Chatzinikolaou, Y., Kokonis, F.2006The White-Headed Duck Oxyura leucocephala in Lake Vistonida, NE Greece
Gasios, A., Gouliamtzis, P., Kazazou, A., Tsiakiris, R., Betsis, A., Kasioumis, K., Ispikoudis, I.2006Contribution to the Systematic Recording of the Avifauna in Vikos-Aoos National Park and Konitsa Plain using G.I.S
Bousbouras, D.2006Monitoring of Two Scavenging Birds, the Egyptian Vulture (Neophron percnopterus) and the Black Kite (Milvus migrans), at Meteora - Antichasia Area: Conservation Proposals
Ευθυμίου, Γ., Γέρρεντρουπ, Χ., Συλλαίος, Γ.2006Διαχείριση Ενδιαιτημάτων και Προστασία Αρπακτικών Πουλιών στο Δέλτα και τα Στενά του Νέστου
Poirazidis, K., Schindler, S., Kakalis, E., Ruiz, C., Bakaloudis, D., Scandolara, C., Eastham, C., Hristov, H., Catsadorakis, G.2006Population Trends of Diurnal Birds of Prey in Dadia National Park, Thraki, NE Greece
Τσιακίρης, Ρ., Στάρα, Κ.2006Οροπέδια Κεντρικού Ζαγορίου. Ενας Ορνιθολογικός Παράδεισος στα Περιθώριο του Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου
Sfougaris, A., Giannakopoulos, A., Alivizatos, C., Weigelt, C.2004Conservation of a Raptor in an Intensively Cultivated Agroecosystem: The Case of Lesser Kestrel (Falco naumanni) in Thessally Plain, Central Greece
Alivizatos, H., Kazantzidis, S., Birtsas, P.2006WINTER DIET OF THE MARSH HARRIER (Circus aeruginosus) IN EVROS DELTA, GREECE
Τσαχαλίδης, Ε., Σφουγγάρης, Α., Μπίρτσας, Π., Γιαννακόπουλος, Α.2006Παρούσα Κατανομή και Πληθυσμοί του Αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica) στην Οροσειρά της Ροδόπης
Sidiropoulos, L., Tsiakiris, R., Konstantinou, P., Azamanis, P.2006The Significance of the Almopias Mountain Arc for the Conservation of Raptors in the Balkans
Αλιβιζάτος, Χ., Γκούτνερ, Β., Ρήγας, Ι., Αθανασιάδης, Α., Ζόγκαρης, Σ.2006Χειμερίνη Οικολογία του Στικταετού (Aquila clanga) στο Δέλτα Έβρου και στους Υγρότοπους Αμβρακικού
Βαφείδης, Δ., Κούκουρας, Α.1997Συμβολή στη Μελέτη των Τάξεων Ceriantharia, Antipatharia και Zoantharia (Anthozoa, Cnidaria) του Αιγαίου Πελάγους.
Akoumianaki, I., Hughes, A. J.1997The Macrofauna of the Shallow Hydrothermal Vents at Paleohori Bay, Milos.
Evagelopoulos, A., Alifragis, A., Gerovasiliou, V., Katsiaras, N., Vasiliadis, G., Koutsoubas, D.2016Community Structure and Dynamics of the Molluscan Fauna at the Marine-Lagoonal Environmental Gradient at Kalloni Solar Saltworks (Lesvos Island, Greece)
1892Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, par mm. secrétaires perpétuels.
Μαρτζούκος, Δ.1986Ο Γαιοσκώληκας σαν Πηγή Φυσικών Πρωτεϊνών
Βλασσόπουλος, Α.1986Τεχνικές Ανάπτυξης Τσιπούρας
Κλαουδάτο, Σ., Αποστολόπουλο, Ι.1986Πειραματικά Αποτελέσματα της κάτω από Ελεγχόμενες Συνθήκες Αναπαραγωγής και Εκτροφής Ψαριών Sparus auratus & Dicentrarchus labrax
Σωτηρόπουλος, Κ., Ελευθεράκος, Κ., Τσαπάρης, Δ., Γεωργιάδης, Χ., Πολυμένη, Ρ., Λεγάκις, Α.2006Μελέτη Μεταπληθυσμών των Αμφιβίων Triturus carnifex macedonicus και Triturus vulgaris graecus στο Κεντρικό Ζαγόρι: Χωρική Κατανομή του Μέγεθους των Υποπληθυσμών
Sotiropoulos, K., Legakis, A., Polymeni, R. - M.2006Patterns and Causes of Morphometric Variation in the Smooth Newt (Triturus vulgaris) from Greece
Μπακαλούδης, Δ., Βλάχος, Χ., Χατζηνίκος, Ε., Παπακώστα, Μ., Ινζές, Κ.2006Η Ποικιλότητα της Λείας του Πετροκούναβου (Martes foina) στα Μεσογειακά Οικοσυστήματα
Λιάπης, Ν., Δόξα, Χ. Κ., Κεντούρη, Μ., Divanach, P.2006Περιγραφή του Ενδιαιτήματος του Ροφού Epinephelus marginatus (Lowe, 1834)
Παπανδρουλάκης, Ν., Κεντούρη, Μ., Στεφανάκης, Σ., Παπαδάκης, Ι., Maingot, E., Divanach, P.2003Εκτροφή Τριών Θερινών Μεσογειακών Ειδών Ιχθύων (Pagellus erythrinus, Sciaena umbra, Epinephelus marginatus) με την Τεχνολογία του Μεσoκόσμου
Δρετάκης, Μ.2006Επικαιροποίηση του Καταλόγου των Ειδών Πτηνών της Κρήτης και του Καθεστώτος Παρουσίας τους
Μπαρμπούτης, Χ., Ivovic, M., Δρετάκης, Μ., Κατσιμάνης, Ν., Μυλωνάς, Μ.2004ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΕΝΤΟΜΟΦΑΓΩΝ ΣΤΡΟΥΘΙΟΜΟΡΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΗΣΟ ΓΑΥΔΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΑΡΙΝΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Βλάχος, Χ., Μπακαλούδης, Δ., Χατζηνίκος, Ε., Παπακώστα, Μ., Μπραζιώτης, Σ., Ντίκου, Δ.2006Η Επίδραση της Αρπακτικότητας της Αλεπούς (Vulpes vulpes) στη Βιοποικιλότητα των Μεσογειακών Οικοσυστημάτων
Mitsainas, G., Tryfonopoulos, G., Tsekoura, K., Fraguedakis-Tsolis, S., Chondropoulos, B., Anagnostopoulos, A.1999A Monitoring Project of Vertebrate Species (Fish and Birds Excluded) and their Activities in the Broader Area of the Athens International Airport "Eleftherios Venizelos"
Galinou-Mitsoudi, S., Samaras, D., Koutra, A., Moriki, A.2012Contribution to the spiny oyster Spondylus gaederopus (Bivalvia) autoecology
Δρετάκης, Μ., Παπακωνσταντίνου, Κ.2006Το Καθεστώς Παρουσίας των Μεγάλων Γλάρων (Larus spp.) στην Ελλάδα
Ζακκάκ, Σ., Παναγιωτοπούλου, Μ., Halley, J. M.2012Εκτίμηση της αφθονίας και της κατανομής τριών ειδών θαλασσοπουλιών στο Β. Αιγαίο: Ποια είναι η σημασία της περιοχής για τη διατήρησή τους;
Karmezi, M., Petridou, M., Kouseras, T., Gousia, E., Katsikatsou, M., Petriki, O., Porra, M., Bobori, D., Lazaridou, M.2007ECOLOGICAL EVALUATION OF WATER QUALITY IN THE LOWER PART OF GALLIKOS RIVER DURING THE PERIOD 2004–2006
Αναστασιάδου, Χ., Γκένας, Χ., Παπαστεργιάδου, Ε., Κάγκαλου, Ι., Λεονάρδος, Ι.2006Μελέτη των Ιχθύων και Κολυμβητικών Καρκινοειδών της Παρόχθιας Ζώνης της Λίμνης Παμβώτιδας: Μια Οικολογική Προσέγγιση
Anastasiadou, C., Koukouras, A.2001Inquiries from the Distribution of the Species of the Genera Atyaephyra Brito Capello and Palaemonetes Heller, in Greece
Γεωργίου, Γ. Λ.1986Siganus rivulatus και S. luridus, Φυτοφάγα Ευρύαλα Ψάρια με Δυνατότητες Χρήσης στην Ιχθυοκαλλιέργεια
Bardamaskos, G., Megalofonou, P.2007FIRST RECORD OF THE LESSEPSIAN MIGRANT Siganus luridus (Ruppel, 1829) FROM COASTAL HABITATS OF MESSINIAKOS GULF (GREECE)
Αλεξανδρίδου, Λ., Μαχιάς, Α.1986Μελέτη της Βιολογίας του Penaeus kerathurus (Γάμπαρη) του Αμβρακικού Κόλπου
Καλλιανιώτης, Α., Αργύρη, Α., Βιδωρής, Π.2003Παραγωγή ανά αλιευτική μονάδα των κυριότερων ειδών της παράκτιας αλιείας στο Θρακικό Πέλαγος
Καστρίτση-Καθαρίου, Ι., Αϊβατζίδου, Α., Χριστοδουλοπούλου, Μ.1986Βιοχημική Ανάλυση των Λιπαρών Οξέων και Θερμιδομετρία της Artemia της Νήσου Μήλου
Tachos, V., Chalkia, V., Bobori, D. C.2006Length-Weight Relationships
 of 17 Freshwater Fish Species of Greece
Ζαχαρίας, Ι., Νταουλάς, Χ., Μπαρμπιέρι, Ρ., Κουσουρής, Θ., Μπερταχάς, Η., Στουμπούδη, Μ., Ψαρράς, Θ., Γιακουμή, Σ., Οικονόμου, Α. Ν.2000Συγκριτική Μελέτη των Φυσικοχημικών και Βιολογικών Παραμέτρων στους Ταμιευτήρες Αώου και Πουρναρίου
Κοκκινάκης, Α., Ελευθεριάδης, Ε., Αράπογλου, Φ.2000Τεχνητή Αναπαραγωγή και Εκτροφή κατά τους Πρώτους Μήνες της Ζωής της Μουρμουρίτσας Rhodeus amarus (Bloch, 1782)
Γκουλιαμτζής, Β.1986Αλιευτική Αξιοποίηση Τεχντητών και Φυσικών Λιμνών από τους Συνεταιρισμούς
Σαββίδης, Γ.1986Εντεροβακτηριοειδή των Ψαριών του Γλυκού Νερού με Ιδιαίτερη Μνεία στην Yersinia ruckeri Αιτιολογικό Παράγοντα της E.R.D. (Enteric Redmouth Disease).

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith