ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort descendingYearTitle
Kolios, S., Galinou, E., Akriotis, T.2006Nestling Diet of the Blue Tit (Parus caeruleus) in a Pine Forest on the Island of Lesvos, Greece
Makrigianni, E., Sgardelis, S., Poirazidis, K., Athanasiadis, A.2006Breeding Biology and Nesting Place Selection of the Spur-Winged Plover, Hoplopterus spinosus, in the Evros Delta, NE Greece
Margaritoulis, D., Rees, A. F., Riggall, T.2012AN INCREASING SEA TURTLE POPULATION FOLLOWING 15 YEARS OF NEST PROTECTION
Panagiotopoulou, M., Kazantzidis, S., Katrana, E., Alvanou, L.2012THE IMPORTANCE OF THE AXIOS-LOUDIAS-ALIAKMONAS WETLAND COMPLEX FOR NESTING OF THREATENED SPECIES OF GULLS AND TERNS
Zomeni, M. S., Sgardelis, S. P., Chintiroglou, C., Pantis, J. D.2002Nest Site Selection for Loggerhead Turtles Caretta caretta
Κορναράκη, Ε., Ματοσσιάν, Ν., Μαζάρης, Δ., Μαργαριτούλης, Δ., Ματσίνος, Γ.2004ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΩΛΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΧΕΛΩΝΩΝ CARETTA CARETTA
Μπαζίγου, Φ., Τενεκετζής, Κ., Μαργαριτούλης, Δ., Κόκκορης, Γ. Δ., Κουτσούμπας, Δ.2004ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΩΛΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑΣ Caretta caretta ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΗΣ (ΝΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ), ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2003
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith