ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort descendingYearTitle
Adamakopoulos, P., Adamakopoulos, T.1995Cadre méthodologique pour la protection des mammifères vulnerables.
Adamakopoulos, P., Adamakopoulos, T., Bousbouras, D., Giannatos, G., Hatzirvassanis, V., Ioannidis, Y., Papaioannou, H., Sfougaris, A.1991Les grands mammifères de Grèce (Carnivores et Artiodactyles): Situation actuelle répartition habitat - Les espèces menacées, perpectives de protection.
Apostolopoulou, M.2002The Use of Biological Indicators for Environmental Quality Assessment and Protection
Margaritoulis, D., Rees, A. F., Riggall, T.2012AN INCREASING SEA TURTLE POPULATION FOLLOWING 15 YEARS OF NEST PROTECTION
Patzner, R. A.2004Associations with sea anemones in the Mediterranean Sea: A review
Tryfonopoulos, G.2012FIRST RECORDS OF THE AMPHIBIAN AND REPTILIAN FAUNA IN THE PROTECTED AREA OF MOUNT PARNONAS AND MOUSTOS WETLAND
Vokou, D.2005THE GREEK ENVIRONMENT AND THE CONSERVATION OF BIODIVERSITY
ΔΗΜΑΛΕΞΗΣ, Α., Καρρής, Γ.2004ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΠΕΤΡΙΤΗ: ΣΤΟΧΟΙ, ΔΡΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Δρακοπούλου, Π., Γιαννακούρου, Α., Παπαθανασίου, Ε.2003Χωρική οργάνωση μυδοκαλλιεργητικής δραστηριότητας με στόχο τη βελτιστοποίηση της σχέσης παραγωγή μυδιών - προστασία περιβάλλοντος : Το παράδειγμα του Κόλπου της Θεσσαλονίκης
Ιωαννίδης, Γ., Δημάκη, Μ.2006Πιλοτική Κατασκευή Περασμάτων για τον Περιορισμό της Θνησιμότητας της Οχιάς της Μήλου (Macrovipera schweizeri) στο Νησί της Μήλου
Καζόγλου, Ι., Κουτσερή, Ε., Ρήγας, Α., Βακιτσίδου, Φ., Μαλακού, Μ.2006Το Έργο Life-Φύση Προστασία και Διατήρηση Ειδών Πουλιών Προτεραιότητας στη Λίμνη Μικρή Πρέσπα, 2002-2007
Κασσάρα, Χ., Fric, J., Σφενδουράκης, Σ.2012Παράγοντες που επηρεάζουν την παρουσία αποικιών αναπαραγωγής του Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae Géné, 1839) σε νησιά της Ελλάδας
Κορναράκη, Ε., Ματοσσιάν, Ν., Μαζάρης, Δ., Μαργαριτούλης, Δ., Ματσίνος, Γ.2004ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΩΛΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΧΕΛΩΝΩΝ CARETTA CARETTA
Νταουλάς, Χ.2003Μέθοδοι προστασίας και διαχείρισης των ανοδικών χελιών
ΜΕΡΤΖΑΝΙ∆ΟΥ, Δ., Κασαπίδης, Π., Λεγάκις, A.2008ΤΟ ΠΛΑΤΩΝΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ: ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ., ΑΥΡΙΟ;
Στάης, Σ., Πυροβέτση, Μ.2004ΔΟΜΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΑ ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith