ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort descendingYearTitle
Akriotis, T., Mertzanis, G., Giannakopoulos, A.2006Significance of Open Habitats and Agricultural Land for Brown Bear (Ursus arctos L.) in the NE Pindos Mountains
Argyropoulos, E., Halley, J. M.2006Application of Population Viability Analysis to Brown Bears in Pindos, Greece. The Effect of Introducing Barriers to Movement
Karamanlidis, A. A., Amato, G., Androukaki, E., Czarnomska, S., Dendrinos, P., Georgiadis, L., Jędrzejewska, B., Krambokoukis, L., Niedziałkowska, M., Psaradellis, M., Schultz, J.2012THE HELLENIC BEAR, MONK SEAL AND WOLF REGISTERS: PAVING NEW WAYS FOR LARGE CARNIVORE CONSERVATION IN GREECE THROUGH GENETIC MONITORING
Martinis, Y., Godes, C.2006Brown Bear and Wolf Conservation Status in the SE Balkan Region. How to Respond to Local Conditions within a Holistic Framework
Mertzanis, G., Aravidis, I., Psaroudas, S., Tragos, A.2006Overview and Update of Brown Bear (Ursus arctos L.) Distribution status in Greece: Signs of Range Expansion in Central and Southern Pindos Mountains - Re-Occurrence on Olympos Mt.
Papayannis, T.2006Diversity and Collaboration in the Prespa Lakes Region
Αλμπανίδου, Β., Μερτζάνης, Γ., Μαζάρης, Α., Σγαρδέλης, Σ.2012Μελέτη καταλληλότητας και χρήσης ενδιαιτημάτων από την καφέ αρκούδα με την εφαρμογή Ανάλυσης Δικτύων και Μαρ- κοβιανών Αλυσίδων
Γιαννακόπουλος, Α., Ακριώτης, Τ., Δημητρακόπουλος, Π. Γ., Θεοδώρου, Κ., Μερτζάνης, Γ., Riegler, S., Riegler, A., Τράγος, Θ., Ηλιόπουλος, Γ., Ποϊραζίδης, Κ.2012Χωροχρονική επικάλυψη ζωτικών χώρων καφέ αρκούδων (Ursus arctos) στη ΒΑ Πίνδο
Δροσοπούλου, Ε., Βήττας, Σ., Καραμανλίδης, Α., Σκούρας, Ζ.2004ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
Καλλιμάνης, Α., Σγαρδέλης, Σ., Μερτζάνης, Γ., Αραβίδης, Η., Ισάακ, Ι., Καραμανλίδης, Α., Τράγος, Α.2004ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΡΚΟΥΔΑΣ (Ursus arctos) ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑ ΣΤΗ Β. ΠΙΝΔΟ
ΡΙΓΛΕΡ, Α., ΡΙΓΚΛΕΡ, Σ., Τράγος, Α., ΓΑΛΗΝΟΣ, Σ., Γιαννακόπουλος, Α., ΓΝΩΔΗΣ, Κ., ΤΣΑΝΑΚΑΚΗΣ, Γ., ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ, Γ.2008ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΦΕ ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith