ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort descendingYearTitle
Akriotis, T., Mertzanis, G., Giannakopoulos, A.2006Significance of Open Habitats and Agricultural Land for Brown Bear (Ursus arctos L.) in the NE Pindos Mountains
Apostolidis, A.2006Genetic Structure and Distinctness of Brown Trout (Salmo trutta L) Populations from South Balkans as Observed through Microsatellite DNA Analysis
Apostolidis, A., Karakousis, Y., Triantaphyllidis, C.1994Genetic structure and phylogenetic relationships of natural populations of brown trout Salmo trutta from Greece
Argyropoulos, E., Halley, J. M.2006Application of Population Viability Analysis to Brown Bears in Pindos, Greece. The Effect of Introducing Barriers to Movement
D'Amelio, S., Barros, N. B., Ingrosso, S., Fauquier, D. A., Russo, R., Paggi, L.2007Genetic characterization of members of the genus Contracaecum (Nematoda : Anisakidae) from fish-eating birds from west-central Florida, USA, with evidence of new species
Mamouris, Z., Sfougaris, A. I., Stamatis, C., Suchentrunk, F.2001GENETIC DIVERSITY OF BROWN HARES FROM GREECE, BULGARIA AND CENTRAL EUROPE AS ASSESSED BY MTDNA-RFLP ANALYSIS
Mamuris, Z., Sfougaris, A. I., Stamatis, C., Suchentrunk, F., Varfi, V., Anni, A.2001High Genetic Diversity of Brown Hare Populations from Greece in Comparison with those from Central Europe as Assessed by mtDNA-RFLP Analysis
Martinis, Y., Godes, C.2006Brown Bear and Wolf Conservation Status in the SE Balkan Region. How to Respond to Local Conditions within a Holistic Framework
Mertzanis, G., Aravidis, I., Psaroudas, S., Tragos, A.2006Overview and Update of Brown Bear (Ursus arctos L.) Distribution status in Greece: Signs of Range Expansion in Central and Southern Pindos Mountains - Re-Occurrence on Olympos Mt.
Papayannis, T.2006Diversity and Collaboration in the Prespa Lakes Region
Sfougaris, A., Gkaraveli, A.2006Analysis of Brown Hare (Lepus europeans) Distribution and Population Density Relationships in Central Greece with GIS and Satellite Data
Stamatis, C., Sfougaris, A. I., Suchentrunk, F., Mamouris, Z.2002Mitochondrial DNA Diversity of Central European Brown Hares (Lepus europaeus) : A Legacy of Late Glacial Mediterranean Refugia?
Αλμπανίδου, Β., Μερτζάνης, Γ., Μαζάρης, Α., Σγαρδέλης, Σ.2012Μελέτη καταλληλότητας και χρήσης ενδιαιτημάτων από την καφέ αρκούδα με την εφαρμογή Ανάλυσης Δικτύων και Μαρ- κοβιανών Αλυσίδων
Αποστολίδης, Α., ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ, Ι., Τριανταφυλλίδης, Κ.1996Genetic Differentiation and Phylogenetic Relationships Among Greek Brown Trout (S. trutta. L) Populations as Revealed by Sequence Analysis of Two Mitochondrial Segments
Γιαννακόπουλος, Α., Ακριώτης, Τ., Δημητρακόπουλος, Π. Γ., Θεοδώρου, Κ., Μερτζάνης, Γ., Riegler, S., Riegler, A., Τράγος, Θ., Ηλιόπουλος, Γ., Ποϊραζίδης, Κ.2012Χωροχρονική επικάλυψη ζωτικών χώρων καφέ αρκούδων (Ursus arctos) στη ΒΑ Πίνδο
ΡΙΓΛΕΡ, Α., ΡΙΓΚΛΕΡ, Σ., Τράγος, Α., ΓΑΛΗΝΟΣ, Σ., Γιαννακόπουλος, Α., ΓΝΩΔΗΣ, Κ., ΤΣΑΝΑΚΑΚΗΣ, Γ., ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ, Γ.2008ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΦΕ ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
Τριανταφυλλίδης, Κ., Καρακούδης, Ι., Αποστολίδης, Α.1996ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ (Salmo trutta L.) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith