ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort descendingYearTitle
Adamantopoulou, S., Androukaki, E.1992Mission dans l'île de Skiathos, 23 et 24 mars 1989
Adamopoulou, C., Legakis, A.2002The Importance of Ecological Research for the Conservation of Species: The Case of the Lizard Podarcis milensis in Milos Island
Adamopoulou, C., Legakis, A.2002Diet of a lacertid lizard (Podarcis milensis) in an insular dune ecosystem
Adamopoulou, C., Legakis, A., Valakos, E. D.1999Utilization of food resources by the lacertid Podarcis milensis (Reptilia, Sauria) in an insular postdune ecosystem.
Belasen, A., Li, B., Chremou, D., Pafilis, P., Valakos, E. D., Brock, K., Foufopoulos, J.2012THERMAL ECOLOGY IN ISLAND POPULATIONS OF THE AEGEAN WALL LIZARD
Chatzaki, M., Trichas, A., Mylonas, M.2006Island Biogeography Patterns in the East Aegean Area: The Ground Spider Example
Dimaki, M., Papazoglou, G.2016Bird Ringing in Antikythira Island (South Greece)
Georgiakakis, P., Intzes, K., Zacharias, S., Zygogianni, X.2012THE BAT FAUNA OF SKYROS ISLAND, SPORADES, GREECE
Gritzalis, K. C.1996Preliminary Results for the Distribution of the Zoobenthos in Creeks of the Catchment Area Kalloni Bay (Lesvos Island, Hellas)
Jameson, R.1838Naturgeschichte der insel Cerigo.
Masseti, M., Cavallaro, A., Pecchioli, E., Vernesi, C.2006The Artificial Occurrence of the European or Common Fallow Deer, Dama dama dama (L., 1758) on the Island of Rhodes (Dodecanisa, Greece): Insight from mtDNA Analysis
Mertzanidou, D., Legakis, A.2004Fallow Deer Distribution and Habitat in the Mediterranean Landscape of Rhodes Island as Determined by a Track Survey: Preliminary Data
Migli, D., Youlatos, D.2006Habitat Utilization and Activity Patterns of an Isolated Population of Fallow Dear (Dama dama) on the Island of Limnos, North-Eastern Aegean
Nikoulouzou, Ε., Pafilis, P., Foufopoulos, J., Tsitsiloni, R., Valakos, E. D.2008The impact of island features on the resistance to infection in isolated populations of Aegean wall lizard (Podarcis erhardii)
Pafilis, P., Foufopoulos, P., Lymberakis, P., Pérez-Mellado, P., Valakos, E. D.2008Shedding the tail in islands: Adaptations to insularity
Petrakis, P. V., Legakis, A.2012NOTES ON BUPRESTIDAE BEETLES ON THE NORTHERN SPORADES ISLAND COMPLEX
Polymeni, R. - M., Georgia, A., Sotiropoulos, K.2006Age Determination and Growth in the Endemic Viviparous Salamander Lyciasalamandra helverseni from Karpathos Island, Greece
Roca, V., White, K. A., Zbrozek, K., Pafilis, P., Valakos, S., Foufopoulos, J.2012PARASITISM IN ISLAND POPULATIONS OF THE AEGEAN WALL LIZARD (PODARCIS ERHARDII)
Runemark, Α., Svensson, Ε. Ι.2008Premating isolation and parallel island gigantism in Skyros wall lizard Podarcis gaigeae
Sideris, G., Karabela, K.2006Lizard Distribution on Psara Island, Greece
Triantis, K. A., Mylonas, M.2007EVOLUTIONARY SPECIES-AREA CURVES AS REVEALED BY SINGLE ISLAND ENDEMICS. INSIGHTS FOR THE INTERPROVINCIAL SPECIES-AREA RELATIONSHIP
Triantis, K. A., Vardinoyannis, K., Mylonas, M.2016The Land Snails of Three Island Groups in the Aegan Sea (Skyros, Astypalaia, Kalymnos) (Greece)
Tzortzakaki, O., Sfenthourakis, S., Trichas, A., Giokas, S.2012DIVERSITY OF THE MACRO-PEDOFAUNA ON MEGANISI AND ITS SATELLITE ISLETS (CENTRAL IONIAN SEA, GREECE)
Valakos, S. D., Pafilis, P.2005THE VERTEBRATE FAUNA OF LESBOS ISLAND: AN EXAMPLE OF THE HIGH BIODIVERSITY OF THE NORTH EAST AEGEAN ISLANDS
Veslin, E. O., Acasuso-Rivero, C., Holt, V., Close, M., Miliou, A.2012PRELIMINARY RESULTS ON SEXUAL DIMORPHISM IN THE MEDITERRANEAN CHAMELEON (CHAMAELEO CHAMAELEON) (LAURENTI, 1768) ON SAMOS ISLAND, EAST AEGEAN
Δημάκη, Μ., Παπάζογλου, Κ., Τριαντάφυλλος, Α.2004ΔΑΚΤΥΛΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
Ιωαννίδης, Γ., Δημάκη, Μ.2006Πιλοτική Κατασκευή Περασμάτων για τον Περιορισμό της Θνησιμότητας της Οχιάς της Μήλου (Macrovipera schweizeri) στο Νησί της Μήλου
Καλοβελώνη, Α., Tscheulin, T., Πετανίδου, Θ.2012Ο ρόλος της σύνθεσης του τοπίου και του κλιματικού προφίλ στη γεωγραφική κατανομή της άγριας μελισσοπανίδας στη Λέσβο
Κασσάρα, Χ., Fric, J., Σφενδουράκης, Σ.2012Παράγοντες που επηρεάζουν την παρουσία αποικιών αναπαραγωγής του Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae Géné, 1839) σε νησιά της Ελλάδας
Καστρίτση-Καθαρίου, Ι., Αϊβατζίδου, Α., Χριστοδουλοπούλου, Μ.1986Βιοχημική Ανάλυση των Λιπαρών Οξέων και Θερμιδομετρία της Artemia της Νήσου Μήλου
Κώτου, Ε., Μπέη, Φ., Παπαθανασίου, Ε.1997"Scope for Growth" & Βιοσυσσώρευση Μεταλλικών Ιόντων στο Mytilus galloprovincialis του Κόλπου της Καλλόνης
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith