ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Pagesort descendingAuthorsYearTitle
Teneketzis, K., Margaritoulis, D.2001The Involvement of Local Communities in Sea Turtle Conservation: The Case of Evrotas Delta, Lakonikos Bay, Greece
Zbinden, J., Margaritoulis, D., Arlettaz, R.2006Small-Scale Differences in Loggerhead Sea Turtle Hatchling Sex Ratios - Consequences for the Conservation of the Mediterranean Metapopulation
Zomeni, M. S., Sgardelis, S. P., Chintiroglou, C., Pantis, J. D.2002Nest Site Selection for Loggerhead Turtles Caretta caretta
Καπανταγάκης, Α., Laurijsen, J., Λιουδάκης, Λ.2006ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΕΛΩΝΩΝ CARETTA CARETTA ΚΑΙ DERMOCHELYS CORIACEA ΣΤΑ ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ ΑΦΡΟΥ
Κατσελίδης, Κ. Α., Φούρναρη, Υ., Δημητριάδης, Χ., Schofield, G., Κουτσούμπας, Δ.2012Φωταύγεια του ουρανού και νυχτερινά φώτα: διερεύνηση του αποπροσανατολισμού των νεοσσών της Caretta caretta από φώτα που δεν βρίσκονται απευθείας πίσω από την παραλία
Rees, A. F., Margaritoulis, D., Godley, B. J.2012LONG-TERM MONITORING OF A LOGGERHEAD TURTLE FORAGING ASSEMBLAGE IN AMVRAKIKOS GULF, NW GREECE
Mullin, V. S., Schofield, G., Katselidis, K., Dimalexis, T.2008MONITORING PROGRAMME FOR THE IMPACT ASSESSMENT OF YELLOW-LEGGED GULL PREDATION ON LOGGERHEAD TURTLE HATCHLINGS AT THE ZAKYNTHOS NATIONAL PARK, GREECE
Margaritoulis, D., Politou, C. - Y., Laurent, L.2001Assessing Marine Turtle Bycatch in the Trawl Fisheries of Greece
Margaritoulis, D., Teneketzis, K.2001Identification of a Developmental Habitat of the Green Turtle in Lakonikos Bay, Greece
Αντωνίου, Ζ., Παναγόπουλος, Δ., Δασενάκης, Μ.2003Χαλκός και Μαγγάνιο σε Ιστούς της Μεσογειακής Θαλάσσιας Χελώνας Caretta caretta
Demetropoulos, A.2001Impact of Tourism Development on Marine Turtle Nesting: Strategies and Actions to Minimise Impact - A Summary
Mantziou, G., Roberts, S., Valakos, E. D., Lymberakis, P.2001Ecology of Mauremys caspica rivulata (Testudines: Bataguridae) in Crete
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith